Từ khóa: #Lào Cai: Chủ tịch huyện Bát Xát được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng