Chương trình Nông thôn Mới

Lạng Giang (Bắc Giang) phấn đấu đạt loạt mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội

Hình ảnh khu đô thị Rùa Vàng ở trung tâm huyện Lạng Giang.
Hình ảnh khu đô thị Rùa Vàng ở trung tâm huyện Lạng Giang.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND huyện Lạng Giang mới tổ chức sơ kết hơn 2 năm thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, với kết quả đạt được đáng ghi nhận ở nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính...Huyện đồng thời đặt ra loạt mục tiêu cho các năm tiếp theo.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đến năm 2025, UBND huyện Lạng Giang tiếp tục thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp; tiếp tục quan tâm thu hút nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp. Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu thu hút đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật 3 khu công nghiệp và năm 2025 thực hiện giải phóng mặt bằng, bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 (diện tích 60ha); Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 (diện tích 65ha), Cụm công nghiệp Phương Sơn- Đại Lâm (50ha);

Huyện thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn (tổ chức các buổi đối thoại gặp gỡ với doanh nghiệp); nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, lựa chọn các nhà đầu tư vào sản xuất những hàng hóa phát triển mang tính bền vững, thân thiện với môi trường. Tiếp tục đôn đốc các dự án đã được chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp. Duy trì tốt việc liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức triển khai và xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của địa phương. Tiếp tục rà soát, xác định quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với việc xây dựng, thực hiện các mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; tiếp tục triển khai vùng sản xuất được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn hằng năm. Chỉ đạo hoàn thành 12 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 95 thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.

Huyện Lạng Giang cũng tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới kinh doanh thương mại, các loại hình dịch vụ, bảo đảm lưu thông hàng hóa, từng bước hình thành chợ đầu mối, tiêu thụ nông sản và cung ứng hàng hóa tiêu dùng; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, cấp có thẩm quyền để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của ga liên vận Quốc tế (ga Kép). Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các khu dịch vụ, thương mại tổng hợp tại các xã theo quy hoạch, tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp các chợ trên địa bàn[6]; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng bến xe, bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển các điểm du lịch, nghỉ dưỡng như: Hồ Hố Cao, Cây Dã hương, đền bà Chúa Then,…

Đồng thời, huyện chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước hằng năm, thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, quan tâm các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: Thuế ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất,... Triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu ngân sách, xử lý có hiệu quả các khoản nợ đọng thuế. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn;

Tiếp tục triển khai các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (1/500). Chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch vùng huyện Lạng Giang đến năm 2040 và quy hoạch chung xây dựng xã. Tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới; thường xuyên chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan, môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp. Tập trung chỉ đạo thị trấn Vôi hoàn thành các tiêu chí đạt đô thị loại IV, thị trấn Kép tiệm cận các tiêu chí đạt đô thị loại IV; xã Tân Dĩnh hoàn thành tiêu chí đô thị loại V, các xã: Thái Đào, Tân Hưng, Tiên Lục, Mỹ Thái, Nghĩa Hoà, Xương Lâm phấn đấu tiệm cận tiêu chí đô thị loại V gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng phường để phấn đấu đưa Lạng Giang đạt tiêu chí thị xã vào trước năm 2030;

Huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn. Tập trung cao xử lý các trường hợp vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thu hồi đất trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở.Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Quan tâm việc thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường[9]. Tập trung cao đối với việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh, phấn đấu thu đạt trên 89% tổng số hộ phải thu. Duy trì tốt công tác vệ sinh chủ nhật xanh hàng tuần trên địa bàn.

Huyện đồng thời tiếp tục chỉ đạo duy trì nề nếp dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và tuyển chọn học sinh đầu vào trường trọng điểm chất lượng cao của huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đổi mới dạy và học tiếng Anh; thực hiện Đề án đẩy mạnh dạy học tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông. Quản lý chặt chẽ công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19, không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, cải tạo các trạm y tế để đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu dân số- kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tập trung xây dựng con người văn hóa, lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình" ở cơ sở; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các lĩnh vực liên quan đến công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên tham gia thi đấu thể thao thành tích cao. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đài truyền thanh thông minh từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ viễn thông; duy trì tốt thành tích thể thao mũi nhọn như: Chạy việt dã, bóng đá nữ...;

Triển khai thực hiện tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực xã hội về vật chất và tinh thần, cộng đồng chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo được đầu ra cho học viên sau khi tốt nghiệp. Công tác giải quyết việc làm tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện[11]. Làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường THPT trên địa bàn, giúp học sinh sau khi ra trường có việc làm phù hợp với năng lực và trình độ.

Huyện tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các chế độ tiền lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về hạ tầng phục vụ sản xuất, đất đai, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ hộ thoát nghèo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tự lực của các hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Đất đai sửa đổi và các luật mới ban hành, sửa đổi bổ sung. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm và đột xuất, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính và các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp, người dân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công khai các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Huy động sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong quá trình giải quyết, không để phát sinh thành “điểm nóng”; phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn hàng năm đạt từ 90% trở lên.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 03 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, quản lý và sử dụng đất đai, công tác cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và minh bạch tài sản thu nhập theo quy định....

Đọc thêm

Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra

Ông Lê Minh Hoan, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
(PLVN) - Ngày 23/7, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 2 tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Thái Bình ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 2

Mưa lớn trùng vào thời điểm triều cường và xả lũ từ các hồ thủy điện nên việc tiêu úng gặp nhiều khó khăn.
(PLVN) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các địa phương chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra. Bão số 2 còn diễn biến phức tạp, người dân cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để bảo vệ cây trồng, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại...

Bạc Liêu: Tri ân từ phong trào đền ơn đáp nghĩa

Bạc Liêu: Tri ân từ phong trào đền ơn đáp nghĩa
(PLVN) - Trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, Công an Bạc Liêu luôn chú trọng làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Quảng Ninh tham dự kỳ họp thứ 46 Ủy ban Di sản thế giới UNESCO

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo tại buổi làm việc.
(PLVN) - Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn, tham dự Kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới, thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) được tổ chức tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Truyền tải nguồn vốn chính sách trên vùng đất núi Ấn sông Trà - Quảng Ngãi

Truyền tải nguồn vốn chính sách trên vùng đất núi Ấn sông Trà - Quảng Ngãi
(PLVN) - Hơn 2 thập kỷ gắn bó, tận tụy đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc Quảng Ngãi, những cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã góp một phần công sức giúp đời sống của người dân bớt nghèo khó, thêm no ấm và bộ mặt các miền quê “núi Ấn, sông Trà” - Quảng Ngãi thêm khởi sắc.

Bí thư Quảng Nam gửi tâm thư kêu gọi ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bí thư Quảng Nam gửi tâm thư kêu gọi ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát

(PLVN) - Theo thống kê đến tháng 6/2024, toàn tỉnh Quảng Nam còn hơn 10.400 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà xuống cấp, dột nát, vì thế ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã gửi tâm thư kêu gọi ủng hộ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương.

Quảng Ngãi thành lập đô thị mới Tịnh Hà

Quảng Ngãi thành lập đô thị mới Tịnh Hà
(PLVN) - Tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập thị trấn Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) với diện tích hơn 20 km2 trên cơ sở toàn bộ diện tích xã Tịnh Hà và một phần xã Tịnh Sơn, quy mô dân số hơn 18.800 người.

Hành trình về nguồn Điện Biên Phủ tri ân mùa Vu lan 2024

Hành trình về nguồn Điện Biên Phủ tri ân mùa Vu lan 2024
(PLVN) - Nhằm phát huy nét đẹp truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, trong 2 ngày 20, 21/7/2024, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phan Miền Bắc và Thân hữu (CLB) do ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc - Chủ tịch CLB, ông Phan Quốc Vương, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư tài chính Focus invest – Phó Chủ tịch CLB phối hợp cùng Hội đồng họ Phan tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Tri ân mùa Vu lan 2024 tại tỉnh Điện Biên.