Kỳ vọng sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ

(PLO) - Suốt tuần qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cho thấy những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong các đề án trình Hội nghị có Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Cán bộ cấp chiến lược là ai? Xin thưa, đó là những người có trọng trách ra quyết sách và giải quyết các vấn đề chiến lược của Đảng, Nhà nước, quốc gia, thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Do vậy, đây là Hội nghị được đánh giá quan trọng đặc biệt.

Những nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói đến vị trí quan trọng của cán bộ. Thực tiễn thành bại của cách mạng nói chung và phong trào cộng sản quốc tế cho thấy “cán bộ là cái gốc của công việc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã di huấn.

Đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới đối với cán bộ cấp chiến lược.  Để lựa chọn được những người có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, có năng lực truyền cảm hứng... đặt ra các quy định, giải pháp lớn như bầu cử, bổ nhiệm trên tinh thần mở rộng dân chủ, cạnh tranh lành mạnh ở tất cả các chức danh. 

Trung ương sẽ bàn về tiêu chí nhân tài cũng như quan điểm phát triển, việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy; những cơ chế, chính sách để nhân tài phát triển, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Những cán bộ trẻ bổ sung, nhất là cấp chiến lược có tâm, có tài, có nhu cầu cống hiến cho đất nước hy vọng được phát hiện và được trọng dụng. 

Nói về thi tuyển, chắc chắn phải tạo ra môi trường cạnh tranh. Trước đây Trung ương đặt ra mục tiêu tỷ lệ cán bộ được bổ nhiệm thông qua thi tuyển đạt 30% đối với các bộ, ngành và lựa chọn đơn vị thực hiện nhưng sắp tới sẽ mở rộng hơn. Đó là điều cần thiết để tìm kiếm người tài vào những vị trí chiến lược cho Đảng và đất nước.

Văn hóa từ chức, văn hóa nói không với “chạy chức”, “chạy quyền” lần đầu tiên được Hội nghị Trung ương bàn thảo trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Dư luận, báo chí, trong đó có Báo PLVN đã từng “vạch mặt, chỉ tên” nêu ra khái niệm mới về tham nhũng, đó là tham nhũng quyền lực. Nhận diện rõ và đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện “chạy chức”, “chạy quyền” nhất là ở cấp chiến lược, rõ ràng liên quan đến sự “tồn vong” của chế độ.

Trong tình hình toàn Đảng và hệ thống chính trị đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì việc thảo luận và nếu được Hội nghị thông qua Đề án, chắc chắn sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Chúng ta hy vọng vào thành công của Hội nghị và kỳ vọng vào cuộc “cách mạng” mới về công tác tổ chức cán bộ.

Ngô Đức Hành
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Những thành tích huấn luyện trên thao trường đổ lửa

Vùng Cảnh sát biển 1 thực hành bắn pháo trên biển.
(PLVN) -  Trên thao trường nắng như đổ lửa những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đều thi đua đạt những thành tích cao nhất sau mỗi nội dung khoa mục huấn luyện vất vả của mùa huấn luyện năm nay.

Ngăn chặn kịp thời việc tẩu tán tài sản

Khu đất vàng trên đường Hai Bà Trưng - TP Hồ Chí Minh được chuyển nhượng với giá “bèo” đã gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.
(PLVN) -  Nhằm nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, ngày 2/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Báo PLVN trân trọng giới thiệu loạt bài viết ghi nhận phân tích, đánh giá của các chuyên gia pháp lý về nội dung Chỉ thị 04 cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Ban Bí thư.

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới
- Tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. -

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải thực hiện nêu gương

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -  Một trong ba đột phá đã được Bộ Chính trị xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.
(PLVN) -  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.