Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tại Trà Vinh, ngày 12/12.

Thi đua, khen thưởng là động lực, nền tảng phát triển

Hội nghị còn có sự tham gia của ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS các địa phương trong khu vực; các Phòng Tư pháp, Chi cục THADS được bình xét, suy tôn.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 1

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lâm Sáng Tươi – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, Trưởng Khu vực thi đua cho biết, năm 2022 với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, cùng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, tập thể và cá nhân trong Sở Tư pháp, Cục THADS các địa phương đã giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua đề ra.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 2

Ông Lâm Sáng Tươi – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, Trưởng Khu vực thi đua báo cáo tại Hội nghị

Từ đầu năm, các đơn vị đã ban hành đầy đủ văn bản triển khai và phát động thi đua. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị đã đề ra nhiều cách thức triển khai phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả. Các phong trào thi đua thật sự là động lực, nền tảng thúc đẩy tập thể, cá nhân cùng nhau vượt khó, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và tình hình thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của ngành.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 3

Quang cảnh Hội nghị

Đối với công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL, các đơn vị thực hiện gắn với theo dõi thi hành pháp luật, hình thành cơ chế đồng bộ trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý và kiến nghị hoàn thiện các VBQPPL. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Công tác PBGDPL được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật thông qua Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở ngành tỉnh, các trang Facebook, nhóm Zalo, Fanpage… để cán bộ và nhân dân dễ tiếp cận hệ thống thông tin pháp luật số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong PBGDPL. Hoạt động trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 4

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận những đóng góp tích cực của tư pháp địa phương

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được các cơ quan tư pháp địa phương đưa vào áp dụng trong các hoạt động quản lý, điều hành của. Đối với công tác THADS, trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 124.619 việc, đạt tỉ lệ 75,73%. Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong hơn 7.461 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 49,01% (chỉ tiêu giao 41,10%).

Bên cạnh đó, các đơn vị còn thực hiện tốt các phong trào thi dua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động; Phong trào thi đua Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025; Phong trào thi đua “Cán bộ ngành Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 5

Các Sở Tư pháp bỏ phiếu bình bầu, suy tôn

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của ngành Tư pháp, THADS Trà Vinh trong thời gian qua. Công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh có sự đóng góp tích cực của ngành Tư pháp nhất là góp phần quan trọng, tích cực trong xây dựng các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật của xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Lấy kết quả thi đua làmtiêu chí đánh giá công chức

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao và biểu dương kết quả, thành tích các đơn vị trong khu vực thi đua đã đạt được. Công tác thi đua khen thưởng đã trực tiếp thúc đẩy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó, hỗ trợ tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 6

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao quyết định, tặng hoa cho Trưởng, Phó khu vực thi đua năm 2023 và chúc mừng Trưởng, Phó khu vực thi đua 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ

Theo Thứ trưởng, bên cạnh kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và thi đua, khen thưởng. Theo đó, đề nghị Vụ Thi đua – Khen thưởng, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ cùng với các Sở Tư pháp, Cục THADS bàn bạc, đề xuất giải pháp khắc phục.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 7

Các cơ quan THADS bỏ phiếu bình bầu, suy tôn

Thứ trưởng thông tin, vừa qua, BCH Trung ương đảng đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Với mục tiêu đến năm 2030, thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. “Vị trí, vai trò, trách nhiệm nhiệm của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục được đề cao, đòi hỏi, Bộ, Ngành và toàn thể công chức, viên chức cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đó, thi đua, khen thưởng là giải pháp tiếp tục để thúc đẩy hiệu quả”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu, tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng. Phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thực hiện phong trào theo hướng gắn thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo dựng, duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cống hiến, đức hy sinh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 8

Các Sở Tư pháp ký kết giao ước thi đua năm 2023

Đồng thời, “đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khen thưởng khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời; ưu tiên khen thưởng người làm trực tiếp, có kết quả đóng góp cụ thể. Lãnh đạo đơn vị, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá công chức; bảo đảm gắn kết giữa công tác thi đua, khen thưởng với việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tạo động lực cho các cá nhân trong quá trình phấn đấu rèn luyện”, Thứ trưởng yêu cầu.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 9

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu, tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả.

Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua làm nòng cốt. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến cách làm hay, mô hình mới, các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin về thi đua khen thưởng để tôn vinh, động viên các tập thể, cá nhân điển hình. “Cần quan tâm, phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam lựa chọn nhân tố tiêu biểu để giới thiệu cho Chương trình Gương sáng pháp luật, được tôn vinh vào dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tháng 11 hàng năm”, Thứ trưởng lưu ý.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 10

Các Cục THADS ký kết giao ước thi đua năm 2023

Sau hội nghị này, từng đơn vị trong khu vực thi đua cần kịp thời quán triệt, phát động phong trào thi đua ở đơn vị mình sao cho phong trào thi đua thực sự bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch công tác năm 2023 của từng đơn vị, địa phương.

Hội nghị đã bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022. Theo đó, thống nhất suy tôn Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp. Khối các cơ quan THADS thống nhất suy tôn Cục THADS tỉnh Kiên Giang, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, Chi cục THADS huyện Giồng Trôm (Bến Tre), Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), Chi cục THADS TP Trà Vinh (Trà Vinh) nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp.

Tại hội nghị, cũng công bố quyết định cử Trưởng, Phó trưởng khu vực thi đua năm 2023. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang làm Trưởng Khu vực và Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang làm Phó Trưởng khu vực thi đua năm 2023.

Đọc thêm

Quảng Bình: Xây dựng ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của người dân về khiếu nại, tố cáo

Công an TP. Đồng Hới hướng đến đến mục tiêu, xây dựng hành vi, ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của nhân dân.
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số địa phương lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin cũng như nhận thức pháp luật chưa đầy đủ của người dân, các phần tử xấu đã lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tiến hành khiếu kiện không đúng nơi quy định, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến ANTT.

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
(PLVN) -  Trong 10 năm qua, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát huy vai trò là thiết chế nền tảng để tạo lập khuôn khổ pháp lý đưa công tác này hoạt động và phát triển ổn định, góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên mang Tết đến với người nghèo

Nhà báo Nguyễn Quang Tám (Trưởng VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) chia sẻ khó khăn với bà con, chúc bà con đón năm mới 2023 dồi dào sức khỏe, vui tươi, đầm ấm.
(PLVN) - Chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên (Báo PLVN)  tổ chức thường xuyên. Năm nay, việc làm mang nhiều ý nghĩa này được tiếp nối bằng Chương trình “Xuân yêu thương” nhân dịp chào mừng năm mới 2023.

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí
(PLVN) - Với tâm nguyện nỗ lực hết mình cho sự nghiệp báo chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, phục vụ độc giả, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết được đánh giá cao, nhận được sự phản hồi tích cực của độc giả. Năm 2022 cũng là năm các phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng.

Không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu trong 37 thủ tục đăng ký hộ tịch

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực
(PLVN) -Từ ngày 1-1-2023, theo quy định của Luật cư trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực. Vậy người dân khi thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch sẽ được tiến hành ra sao?. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) thông tin liên quan đến vấn đề này.