Giao Thanh tra Chính phủ và 3 Bộ giải quyết khiếu nại về dự án Thủ Thiêm

Giao Thanh tra Chính phủ và 3 Bộ giải quyết khiếu nại về dự án Thủ Thiêm
(PLO) - Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tiến hành rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại của người dân..., báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/7. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và UBND TP HCM phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong quá trình rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại.