Tuổi trẻ huyện Yên Khánh, Ninh Bình xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Tuổi trẻ huyện Yên Khánh, Ninh Bình xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
(PLVN) - Nhiều ngày qua, tuổi trẻ huyện Yên Khánh đã triển khai Kế hoạch thực hiện với chủ đề “Tuổi trẻ Yên Khánh tự hào dưới cờ Đảng, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, đồng thời dấy lên các phong trào thi đua thực hiện tốt các mục tiêu của Tháng Thanh niên  nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.