Từ khóa: #Khai trương nền tảng xã hội số

Khai trương nền tảng xã hội số - Ứng dụng Vĩnh Phúc ID

Các đại biểu nhấn nút khai trương ứng dụng Vĩnh Phúc
(PLVN) -  Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị khai trương nền tảng xã hội số - Ứng dụng Vĩnh Phúc ID và giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số Ngành Y tế, Ngành Giáo dục và Đào tạo.