Kết thúc tốt đẹp Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ tư

 Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị
(PLO) -  Ngày 3/7,  Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ tư với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác tư pháp địa phương Việt Nam – Lào nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân vùng biên” đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Lào dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Xay-xỉ Xẳn-ti-vông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đến từ các Sở Tư pháp và các cơ quan thi hành án của hai nước. Về phía Việt Nam 35 người, phía Lào 36 người tham gia. Đồng chí Nguyễn Duy Quận, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại nước CHDCND Lào thay mặt cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Lào đến dự Hội nghị. Đặc biệt, về phía Lào còn có sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long nhấn mạnh mục đích của Hội nghị lần này nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 3 đã được tổ chức tại Thanh Hóa, Việt Nam vào năm 2016; từ đó tiếp tục đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp linh hoạt, kịp thời và thực chất hơn giữa Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp của hai nước để góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người dân vùng biên trên các lĩnh vực: quốc tịch, hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tương trợ tư pháp, thi hành án dân sự...trên tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Đồng tình với Bộ trưởng Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp Lào Xay-xỉ Xẳn-ti-vông nhấn mạnh thêm hai Bên cần tích cực nghiên cứu, thảo luận rộng rãi, sâu sắc nhằm tìm ra các biện pháp hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong các lĩnh vực nêu trên nhằm thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp trong tổng thể quan hệ hợp tác toàn diện đặc biệt giữa hai dân tộc anh em.

Trong 1 ngày làm việc hiệu quả, hội nghị đã nghe tổng cộng 10 tham luận và gần 20 ý kiến phát biểu của các đồng chí thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp hai nước và Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo cơ quan Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Trên tinh thần chân tình, hữu nghị, hai Bên nhất trí đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào, các Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự hai nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, phối hợp giải quyết nhiều nhiệm vụ công tác tư pháp ở địa phương. Đặc biệt, Hội nghị đánh giá cao việc triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp của Lào.

Hội nghị cũng nhất trí đánh giá, kể từ sau Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ ba, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch, giải quyết các vấn đề quốc tịch tại các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào theo Thỏa thuận đã ký giữa hai Chính phủ đã ngày càng được tăng cường và bước đầu đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Với sự chỉ đạo của hai Bộ Tư pháp, cấp ủy và chính quyền địa phương, các cơ quan tư pháp các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào đã và đang tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về di cư tự do và kết hôn không giá thú của người dân ở vùng biên giới hai nước. Hai bên cũng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự theo quy định của Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

Về  phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Hai Bên đã thống nhất một số vấn đề sau đây:

- Về vấn đề quốc tịch và hộ tịch của người dân khu vực biên giới Việt - Lào, đề nghị Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để tư pháp địa phương thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về di cư tự do và kết hôn không giá thú của người dân ở vùng biên giới hai nước, bảo đảm giải quyết trong thời gian gia hạn việc nhập quốc tịch cho những người có đủ điều kiện theo Thỏa thuận; phòng, chống, ngăn chặn tái di cư và di cư tự do mới, góp phần ổn định dân cư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới trong tình hình mới. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, hai Bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tích cực nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề hộ tịch, quốc tịch đối với các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Thỏa thuận nêu trên theo hướng đơn giản hóa điều kiện, thủ tục nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trên tinh thần quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

- Về hợp tác tương trợ tư pháp, đề nghị Bộ Tư pháp hai nước phối hợp đề xuất lộ trình sửa đổi Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Cơ quan Thi hành án dân sự tại 10 cặp tỉnh giáp biên thực hiện hiệu quả hơn công tác tương trợ tư pháp trong  thi hành án dân sự theo đúng quy định của Hiệp định. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam và Vụ Tổ chức Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp Lào tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện ủy thác tư pháp trong thi hành án dân sự nói chung và các vụ việc cụ thể đang do các cơ quan thi hành án dân sự địa phương có chung đường biên giới giải quyết, phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi hành án dân sự tại các tỉnh khu vực đường biên theo quy định của Hiệp định.

Bộ Tư pháp hai nước cần phối hợp với nhau tốt hơn trong các hoạt động hợp tác về tương trợ tư pháp đa phương và khu vực, trong đó có việc phối hợp triển khai thực hiện Sáng kiến của Việt Nam về tăng cường tương trợ tư pháp về dân sự trong ASEAN. 

- Về tăng cường hiểu biết của người dân đối với pháp luật của hai nước, các Sở Tư pháp tại các tỉnh giáp biên, theo quy định của pháp luật mỗi nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để người dân hiểu được pháp luật của hai nước, từ đó tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật.

- Về hợp tác tư pháp địa phương, các Sở Tư pháp đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đã thống nhất theo hướng đi vào chiều sâu và thực chất, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động hợp tác. Bộ Tư pháp Lào và Việt Nam khuyến khích các tỉnh, thành phố khác của Lào và Việt Nam kết nghĩa, hỗ trợ, hợp tác với nhau cùng phát triển.

- Về hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào: hai Bộ cần xây dựng và triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình hợp tác hàng năm giữa hai Bộ Tư pháp phù hợp với Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020. Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào chỉ đạo các cơ sở đào tạo luật của hai Bộ Tư pháp tăng cường hợp tác trong việc nâng cao năng lực cán bộ tư pháp của Bộ và Ngành Tư pháp Lào phù hợp với Thỏa thuận giữa hai Chính phủ đối với các lĩnh vực có liên quan, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam. Trong điều kiện phù hợp với mỗi bên, Bộ Tư pháp hai nước phối hợp với nhau và tạo điều kiện để cán bộ tư pháp hai nước học tiếng Lào và tiếng Việt nhằm góp phần từng bước tháo gỡ rào cản về ngôn ngữ cho hoạt động hợp tác pháp luật của hai Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương có chung đường biên giới.

Kết thúc Hội nghị, hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký 04 thỏa thuận hợp tác giữa 04 cặp Sở Tư pháp địa phương, bao gồm: Sơn La – Bô Kẹo; Hải Dương – Viêng Chăn; Hải Phòng – Viêng Chăn; Kon Tum - Ắt Ta Pư.

Có thể nói, sau 1 ngày làm việc hiệu quả, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ tư đã đạt được toàn bộ các mục tiêu đề ra. Việc cần làm trong thời gian tới Bộ, ngành tư pháp hai nước cần tập trung hết sức để thực hiện một cách có hiệu quả, thực chất, thiết thực toàn bộ các điểm mà hai Bên đã thống nhất tại Hội nghị, đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại về quốc tịch, hộ tịch, thi hành án dân sự và tương trợ tư pháp giữa hai nước, từ đó góp phần vun đắp không ngừng tình hữu nghị anh em đặc biệt Việt-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn:

“Việt –Lào hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ với các nhà báo năm 1960. (Nguồn: Ảnh tư liệu)

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 3 - Linh hồn của báo chí cách mạng Việt Nam

(PLVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết là nói đến cán bộ báo chí”, họ là người cán bộ cách mạng, biết đặt quyền lợi của dân tộc, của Nhân dân lên trên hết. Gần 100 năm qua, các thế hệ những người làm báo luôn xứng đáng là những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Đọc thêm

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 2 - Thư ký thời đại trung thành trong dặm dài lịch sử

Bác Hồ và các nhà báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, lấy “ngòi bút là vũ khí sắc bén”, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của dân tộc.

Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lam Hạnh)
(PLVN) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ), phát triển CCB gương mẫu gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Để đạt được kết quả đó, Trung ương Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu - Ảnh: TTXVN
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Đa dạng hóa nguồn thu cho báo chí

 Kinh tế báo chí là một động lực quan trọng để phát triển báo chí - truyền thông trong thời đại kinh tế số. (Các đại biểu tham dự Hội thảo - Ảnh: Lan Phương)
(PLVN) - Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu vấn đề trên khi tham dự Hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”, diễn ra ngày 14/6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 500 ngày thi đua để hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đến nay, cả nước đã có 2.001 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025; đồng thời chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí
(PLVN) - Sau gần một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã chứng minh những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay từ khi mới ra đời, những trang báo chí cách mạng đã chứa đựng trong đó con đường, lý tưởng và tinh thần cách mạng sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
(PLVN) - Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vì đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về phòng, chống tội phạm trong thời gian qua.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
(PLVN) - Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tăng sự thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Chính phủ: Không để sơ hở, cơ chế xin - cho trong mua bán điện trực tiếp

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Liên quan đến việc xây dựng chính sách mua bán điện trực tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách có độ mở, theo cơ chế thị trường , nhất là công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để sơ hở, xảy ra cơ chế xin cho.

Phát huy truyền thống vẻ vang ở Quân đoàn 4 Anh hùng

Chiến sĩ Quân đoàn 4 duyệt đội ngũ. (Ảnh: Lưu Niệm).
(PLVN) - 50 năm qua (20/7/1974 - 20/7/2024), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đoàn 4 (QĐ4) Binh đoàn Cửu Long Anh hùng luôn đoàn kết, một lòng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 12 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Sáng tạo - Tự lực - Quyết thắng”.

Kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu kiểm soát lạm phát trong mọi tình huống. (Ảnh: Đức Minh)
(PLVN) - Ngày 12/6, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm, định hướng công tác những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống.