Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực

Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực
(PLVN) - Đề cập đến nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Tổng Bí thư: Xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.
(PLVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh...

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.
(PLVN) - Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng nay (7/10).