Thương mại điện tử tại TP HCM phát triển nhưng quản lý còn hạn chế

Tại TP HCM, hoạt động thương mại điện tử đã phát triển nhanh chóng. Ảnh minh họa
(PLVN) - Tổng kết bước đầu về kết quả thực hiện Quy hoạch Phát triển ngành thương mại Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Công thương TP HCM vừa cho biết, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu có cơ sở đo lường (tổng mức bán lẻ hàng hóa, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu) thời gian qua đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra.