Từ khóa: #Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến

Nghiệm thu đề án 'Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc'

Đề án mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển cho kinh tế địa phương.
(PLVN) - Mới đây, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng SCC VINA tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức “ Nghiệm thu cơ sở đề án Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất mộc” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm

Cơ sản xuất cửa nhôm tại Công ty TNHH DVTM và XD Cảnh Linh
(PLVN) -  Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 22/4/2022 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt các nội dung, kinh phí thực hiện chương trình Khuyến công Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 1), Công ty TNHH DVTM và XD Cảnh Linh đã ký kết Hợp đồng với Trung tâm Phát triển Công thương về việc thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”.

Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” Nguyễn Hùng Cường

Đoàn nghiệm thu kiểm tra vận hành máy móc hỗ trợ
(PLVN) - Trung tâm phát triển Công thương phối hợp với Cơ sở sản xuất Nguyễn Hùng Cường, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2021.

Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc”

Máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc, tại Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông
(PLVN) - Thực hiện Hợp đồng số 04/HĐKC ngày 25/06/2021 giữa Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc”, sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, ngày 16/11/2021, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án tại Thôn Đồng Đầm, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”

Ảnh minh họa
(PLVN) - Trung tâm phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Cơ sở sản xuất Trần Văn Phúc, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trung Hiếu

Ảnh minh họa
(PLVN) - Mới đây, Trung tâm phát triển Công thương phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trung Hiếu, đã tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.