Từ khóa: #hiệp hội da giày

Lĩnh vực sản xuất sẽ gặp khó thời gian tới

Nguyên liệu của các nhà máy chỉ còn đủ để sản xuất trong vài tháng tới
(PLVN) - Dịch nCoV đang có những tác động đến nền kinh tế Việt Nam, dự báo 1-2 tháng tới sẽ thấy rõ những ảnh hưởng này. Nhiều ngành hàng đã lên tiếng lo lắng về tình hình thiếu nguyên liệu sản xuất, có nguy cơ phải dừng sản xuất.