Hà Nội: Tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Hà Nội: Tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
(PLVN) -Để đảm bảo ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng đảm bảo phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, hiệu quả, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan, đơn vị.