Hà Nội phấn đấu có 150 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số

Hà Nội phấn đấu có 150 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4010/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 về việc ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn TP. Hà Nội có 1329 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (chiếm gần 59% tổng số HTX trên địa bàn).

Quá trình hoạt động các HTX nông nghiệp đã từng bước tạo sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo nền tảng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới như: tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất...

Bên cạnh đó, một số HTX dịch vụ nông nghiệp đã chú trọng đến việc lựa chọn người đứng đầu có năng lực, trình độ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và đầu tư, xây dựng phương án tổ chức sản xuất và kinh doanh thích ứng, đáp ứng cơ chế thị trường, đa dạng dịch vụ hoạt động. Nhiều HTX chuyên ngành thành lập mới đã mạnh dạn đầu tư vốn, xây dựng phương án sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hình thành liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm và tổ chức xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

Hà Nội phấn đấu có 150 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số ảnh 1Thu hoạch dưa lưới tại HTX rau quả sạch Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). ( Ảnh:Hà Nội mới)

Nhằm cụ thể hóa Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", Thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp. Từ đó đóng góp tích cực trong việc tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút nhiều thành viên và tổ chức tham gia. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thành viên hợp tác xã, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững, ổn định chính trị xã hội và bảo vệ môi trường;

Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2022 -2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định: số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020, số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021, số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021...

Đồng thời, TP.Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới từ 150 HTX nông nghiệp trở lên; 100% HTX nông nghiệp hoạt động theo quy định luật HTX; Củng cố, kiện toàn phát triển HTX nông nghiệp, 100% HTX ở xã đăng kí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được củng cố, kiện toàn, 60% HTX nông nghiệp trở lên đạt từ loại khá; phấn đấu có 150 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững...

Đến năm 2030, thành lập mới từ 100 hợp tác xã nông nghiệp trở lên. Củng cố, kiện toàn phát triển hợp tác xã nông nghiệp; phấn đấu 70% hợp tác xã nông nghiệp trở lên đạt từ loại khá; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt 30% trở lên; tỷ lệ giám đốc hợp tác xã nông nghiệp được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc từ 80% trở lên.

Ngoài ra, Hà Nội phấn đấu có 250 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đối số có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp, phấn đấu có khoảng 70% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...

Đọc thêm

Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2023

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Trên cơ sở dự kiến tăng trưởng 8,8% của năm 2022 - con số đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, Hà Nội đang xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 với mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%.

Tín hiệu mừng cho sản xuất công nghiệp Phú Thọ

Sản phẩm công nghiệp gạch lát tại Phú Thọ có tốc độ tăng đột biến đến 36,4%
(PLVN) - Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hà Nội tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.
(PLVN) - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyển đổi số tại Hải Phòng: Dấu ấn của ngành Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn BKAV ký kết biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ Hải Phòng thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số.
(PLVN) - Cùng với các địa phương khác, chuyển đổi số tại Hải Phòng được coi là nhiệm vụ đột phá, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Chuyển đổi số đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, trong đó ngành Thông tin và Truyền thông Hải Phòng có vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND TP thực hiện công tác chuyển đổi số.

Xây dựng Hà Nội là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trình bày tham luận tại Hội nghị.
(PLVN) - Cùng với Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 30-NQ/TW là căn cứ, cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng định hướng mang tính chiến lược, dài hạn nhưng rất cụ thể cho phát triển Thủ đô Hà Nội trong không gian chung của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường: Bài học từ thành phố Vinh

Hoạt động phân loại rác thải nhựa tại một trường học trên địa bàn thành phố Vinh.
(PLVN) - Trước thực trạng ô nhiễm nhựa ngày càng phức tạp hơn tại các bờ biển Việt Nam nói chung, tại tỉnh Nghệ An nói riêng, chính quyền địa phương đã có những chỉ đạo, hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức tại các nhà trường.

Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, năm 2022

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tặng quà lưu niệm đến Trung tướng Tiên Sô-Phon-Vông, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
(PLVN) - Ngày 26/11, Chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp tại Kiên Giang. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.