Lấy ý kiến về biểu tượng tôn vinh giáo dục nghề nghiệp

Tháng 9/2021 sẽ tuyên dương 150 học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc (ảnh minh họa)
(PLVN) - Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về việc sử dụng chính thức 2 biểu tượng “Skilling Vietnam” và “Worldskills Vietnam” cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và phát triển kỹ năng nghề trong và ngoài nước.