Từ khóa: #đường Khúc Thừa Dụ

Làng Việt Kiều Quốc tế - Nơi tinh hoa đất Cảng

Làng Việt Kiều Quốc tế - Nơi tinh hoa đất Cảng
BĐS Hải Phòng đang chuyển mình phát triển theo đúng tiềm năng kinh tế, văn hoá, xã hội vốn có. Việc hạ tầng được nâng cấp, đồng bộ đã khiến thị trường BĐS khu vực Lê Chân trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư.