Đưa Luật Biên phòng Việt Nam lên không gian số hiện đại

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng các đại biểu trải nghiệm hoạt động của website.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng các đại biểu trải nghiệm hoạt động của website.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa ra mắt trang tin điện tử và phần mềm tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN).

Website và app Luật BPVN được xây dựng trên không gian số hiện đại, cách tuyên truyền về Luật hoàn toàn mới lạ, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích, hỗ trợ quá trình tìm hiểu cho người sử dụng, lan tỏa sâu rộng tới công chúng.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới

Luật BPVN được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020, với 6 chương với 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Sự ra đời của Luật BPVN góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; hoàn thiện cơ chế chính sách để xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phù hợp với thực tiễn và phù hợp với pháp luật quốc tế.

Theo đó, các chính sách của Nhà nước về biên phòng đã thể chế đầy đủ đường lối đối nội, đối ngoại, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời ghi nhận những chính sách lớn nhằm xây dựng, huy động tiềm lực mọi mặt của quốc gia, tăng cường quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Một số chính sách của Nhà nước về biên phòng bao gồm:

Thực hiện chính sách độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ổn định lâu dài với các nước có chung đường biên giới; mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, an ninh, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân.

Giải quyết các vấn đề biên giới quốc gia bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Về nhiệm vụ biên phòng, nhằm xác định rõ nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng, Luật BPVN đã quy định 7 nhiệm vụ về biên phòng như: Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia; Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới; Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chống chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang…

Ngoài quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP, Luật BPVN còn quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đối với hoạt động thực thi nhiệm vụ biên phòng. Thông qua việc quy định cụ thể trách nhiệm riêng cho từng cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình,

Luật này cũng chỉ rõ các cơ quan, tổ chức cần phối hợp chặt chẽ với nhau để phát huy sức mạnh tổng hợp “nền biên phòng toàn dân”, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia nói chung, Luật BPVN nói riêng, từng bước đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên cả nước, ngày 5/11/2021, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án: “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”, trong đó, Bộ Tư lệnh BĐBP được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết.

Cách tuyên truyền Luật mới lạ, nhiều tiện ích

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP cho biết: “Website và app Luật Biên phòng Việt Nam được xây dựng trên không gian số hiện đại, cách tuyên truyền về Luật hoàn toàn mới lạ, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích, hỗ trợ quá trình tìm hiểu cho người sử dụng, lan tỏa sâu rộng tới công chúng”.

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thời đại công nghệ số hiện nay là một nhu cầu tất yếu, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục Chính trị BĐBP chủ trì thiết lập trang thông tin điện tử (website) và ứng dụng (app) chuyên ngành tuyên truyền Luật BPVN, nhằm truyền tải những thông tin, yêu cầu, nội dung các quy định pháp luật đến với công chúng; giúp cho người sử dụng tìm hiểu, nắm bắt pháp luật về biên giới quốc gia nói chung và Luật BPVN nói riêng kịp thời, tiết kiệm thời gian, công sức cho việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức về pháp luật.

Từ đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Website Luật BPVN có tên miền: bdbp.com.vn. Cấu trúc của trang tin bao gồm các phần chính phục vụ cho mục đích tuyên truyền: Giới thiệu; tin tức; thư viện tài liệu; sự kiện nổi bật và phần liên hệ.

Trang tin điện tử cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng về hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức cơ bản của pháp luật về biên giới quốc gia và Luật BPVN, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức của các đối tượng.

Phát biểu tại Lễ ra mắt website và app tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP khẳng định: “Website và app tuyên truyền Luật BPVN nhằm mục đích đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ. Khai thác lợi thế của các phương thức tuyên truyền trực quan sinh động.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số để tăng tính lan tỏa của thông tin, hướng tới các đối tượng khác nhau. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thông qua trang tin và ứng dụng Luật BPVN, Bộ Tư lệnh BĐBP mong muốn nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của pháp luật biên giới quốc gia và Luật BPVN; cũng như khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45. Ảnh: Nhật Bắc
(PLVN) - Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. Người đứng đầu Chính phủ đồng thời thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây tại tỉnh Hưng Yên

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.
(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư nhắn gửi, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ cây đã trồng, cây đã trồng phải được chăm sóc phát triển tốt. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu nhất trong phong trào trồng cây...

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc tồn đọng do nghỉ Tết

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc tồn đọng do nghỉ Tết
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương, tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế-xã hội, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết.

Tết của những người lính canh biển

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên khu vực biển Bắc Trung Bộ, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động trong việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố thiên tai.
(PLVN) - Với những người lính canh biển, ngày đêm lênh đênh trên những con tàu giữa biển khơi, sóng gió, làm tròn nhiệm vụ được giao, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu là việc ý nghĩa nhất để gửi xuân về cho người thân ở quê nhà…

Phát triển TP HCM tầm nhìn đến năm 2045: Cần chính sách, pháp luật vượt trội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM bình gốm Bát Tràng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31) nhấn mạnh là ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Triển khai ngoại giao kinh tế, tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
(PLVN) -  Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, bước vào năm mới 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.

Hiệp định Paris - đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. (Ảnh tư liệu TTXVN)
(PLVN) -  Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho chủ trương “thêm bạn”, “bớt thù”, dự báo và nắm đúng thời cơ để đi đến thắng lợi quyết định của Đảng ta.

Niềm tin về triển vọng mới sau đại dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
(PLVN) -  Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các đại biểu đã bày tỏ niềm tin sâu sắc về mục tiêu “năm 2023 đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảm bảo quyền hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
(PLVN) -  Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, bảo đảm điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Trước đòi hỏi của thực tiễn, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã phát triển lý luận về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của quốc gia - dân tộc nhanh và bền vững.

Người mang đến những mùa xuân đất nước

Người mang đến những mùa xuân đất nước
Mỗi khi Tết đến, xuân về, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã hy sinh trọn cuộc đời để đất nước ta “nở hoa độc lập, kết quả tự do”, nhân dân ta được hưởng những mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.

Xây dựng hệ giá trị Việt Nam, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
(PLVN) -  Văn hóa nằm ở đâu trong dòng chảy của phát triển? Làm sao để văn hóa phát huy được giá trị và sức mạnh, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực và nguồn lực phát triển của đất nước? Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xung quanh hệ giá trị Việt Nam.

Dũng khí của cán bộ “6 dám”

PGS.TS Lê Văn Cường trò chuyện với tác giả.
(PLVN) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.