Kiên Giang tập trung phát triển bền vững kinh tế biển

Kiên Giang tập trung phát triển bền vững kinh tế biển
(PLVN) -  Chiều 19/4, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình số 47 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.