Từ khóa: #dự án nâng cấp Quốc lộ 31 qua tỉnh Bắc Giang