Đột phá trong thi hành án dân sự

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao Cờ thi đua Chính phủ cho 4 tập thể gồm Cục THADS Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao Cờ thi đua Chính phủ cho 4 tập thể gồm Cục THADS Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa
(PLVN) - Năm 2019, trong bối cảnh nhiều khó khăn khi lượng việc và tiền tiếp tục gia tăng mà nguồn lực có hạn, nhưng với sự quyết tâm, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp của toàn hệ thống, công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính đã đạt được những kết quả tích cực.

Sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, năm 2019, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với những kết quả quan trọng; qua đó góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. 

Ngày 19/12/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, là cơ sở để Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương ban hành Kế hoạch công tác năm của đơn vị, kịp thời triển khai thống nhất, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Ngày 21/12/2018, Tổng cục đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2019 với 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản. Trên cơ sở đó, các Cục THADS ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi cục và chấp hành viên.

Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh: Hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành các bản án, quyết định hành chính. Tập trung chỉ đạo, phối hợp thi hành hiệu quả các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; thực hiện tốt các giải pháp xử lý các vụ việc kéo dài, không có điều kiện thi hành.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cũng đã tiến hành sơ kết, tổng kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC); tổ chức nhiều cuộc giao ban trực tuyến toàn diện các mặt công tác và giao ban trực tuyến chuyên đề nhằm sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án.

Từ đó, kịp thời giúp các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, việc ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo cũng được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS chú trọng để toàn Hệ thống THADS tập trung, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, công tác THADS năm 2019 của toàn Hệ thống đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Về việc đạt 78,59% (cao hơn 5,59% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao); về tiền đạt 35,43% (cao hơn 2,43% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao); đã thi hành xong 298/637 việc THAHC được giao theo dõi.

Trong đó, toàn quốc có 63/63 Cục THADS hoàn thành chỉ tiêu về việc; 55/63 Cục THADS hoàn thành chỉ tiêu về tiền; một số địa phương đã tổ chức thi hành xong số lượng việc, tiền rất lớn: Bình Dương: 17.700 việc/trên 1.900 tỷ đồng; Đồng Nai: 18.197 việc/trên 3.667 tỷ đồng; Long An: 17.653 việc/trên 1.119 tỷ đồng; Hải Phòng: 8.684 việc/trên 1.727 tỷ đồng; Phú Thọ: 7.689 việc/1.004 tỷ đồng...

Công tác thanh, kiểm tra được đẩy mạnh

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, năm vừa qua, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đặc biệt chú trọng.

Theo đó, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã thành lập 19 đoàn kiểm tra với các cơ quan THADS, trong đó tổ chức kiểm tra chuyên đề tại Bình Phước, TP HCM, Nghệ An, Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn…; kiểm tra liên ngành tại Bến Tre, Trà Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Ngoài ra, Tổng cục THADS cũng đã thành lập các đoàn công tác xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo; làm việc về công tác tổ chức, cán bộ tại địa phương.

Các cơ quan THADS cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, trong đó tập trung kiểm tra, tự kiểm tra đối với các nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án, hồ sơ thi hành án.

Bộ Tư pháp đã tiến hành 7 cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức cán bộ và quản lý, sử dụng kinh phí trong THADS. Kết quả thanh tra cho thấy, về cơ bản, các đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật về lĩnh vực được thanh tra. Bên cạnh đó, việc thanh tra cũng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm một số thiếu sót, vi phạm.

Xác định công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan THADS, do đó Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 4/9/2018 và Quyết định số 196-QĐ/BCĐTW ngày 26/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Đồng thời đã có những chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với các cơ quan THADS thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nhờ vậy, công tác tổ chức thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của các cơ quan THADS đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: thi hành xong 1.354 việc (đạt tỷ lệ 68,66%) với số tiền trên 16.504 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 29,67%). 

Tại địa phương, bên cạnh việc yêu cầu cơ quan THADS báo cáo kết quả công tác đối với HĐND và UBND cùng cấp thì các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện 144 cuộc giám sát, sau đó đã ban hành 105 kết luận.

Đồng thời, VKSND các cấp cũng đã thực hiện 1.015 cuộc kiểm sát, ban hành 155 kháng nghị và 1.116 kiến nghị. Sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát, kiểm sát, các cơ quan THADS đã nghiêm túc tiếp thu và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, thiếu sót. 

Chủ động triển khai nhiều mô hình THADS hiệu quả

Để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong bối cảnh lượng việc và tiền không ngừng tăng, biên chế hạn chế, chất lượng chấp hành viên không đồng đều, các cơ quan THADS địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp, cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của việc tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn cả về khách quan, chủ quan và quy định của pháp luật nên Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã chủ động tổ chức đối thoại với các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh có số lượng việc và tiền phải thi hành nhiều nhất.

Từ đó đề ra các giải pháp cho các cơ quan THADS, các chấp hành viên và các ngân hàng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời có những đề xuất để địa phương có thể xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình chung. 

Với phương châm “hướng về cơ sở”, “Mô hình xã điểm” trong THADS đã được các cơ quan THADS Lạng Sơn thực hiện hiệu quả tại một số địa bàn như: Phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn); thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc); xã Minh Sơn (huyện Hữu Lũng); thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình)…

Qua đó, đã giúp Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục, chấp hành viên bám sát địa bàn cơ sở, đồng thời tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan THADS với cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án. 

Bên cạnh việc áp dụng đồng bộ các giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ thì việc đề cao và chú trọng tới công tác dân vận cũng là giải pháp được nhiều cơ quan THADS địa phương như Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa… áp dụng hiệu quả.

Theo đó, mỗi chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ chú trọng đến phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về THADS, đất đai, hôn nhân và gia đình… đến với cán bộ và người dân, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. 

Nhờ đó, thời gian qua, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, tưởng chừng rơi vào bế tắc, phải chuẩn bị đến phương án cưỡng chế nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân đã tự nguyện chấp hành, góp phần giải quyết nhanh chóng, dứt điểm vụ việc, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bằng sự quyết tâm, nỗ lực và nhiều giải pháp cụ thể, các cơ quan THADS địa phương đã góp phần đưa công tác THADS đạt được những chuyển biến tích cực. Năm 2020 là dấu mốc quan trọng gắn với nhiều sự kiện đặc biệt của đất nước, do vậy toàn Hệ thống THADS tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để góp phần vào sự phát triển chung của bộ, ngành, đất nước.

Đọc thêm

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), hôm qua (18/06), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tạo đàm với 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú
(PLVN) -  Ngoài những công việc “truyền thống” được giao, Tư pháp Châu Phú (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực hoàn thành những công việc được lãnh đạo địa phương giao. Từ đó khẳng định vị thế và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, ngành tư pháp Châu Phú luôn có cách làm hay, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác.

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài
(PLVN) -Sáng 18.6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đăng ký bảo đảm tài sản đất đai tại TP Hồ Chí Minh

Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 17-18/6
(PLVN) -  Ngày 17/6/2024, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” do Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam (Dự án GIZ) tổ chức.

Ninh Bình đã phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận nhiều kết quả mà tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua. (Ảnh: Đặng Phước)
(PLVN) - Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận cơ cấu ngành kinh tế của Ninh Bình chuyển dịch theo hướng tích cực; phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; chuyển đổi mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển kinh tế di sản...

TAND tối cao đạt nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số

Chán án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc tại Hội nghị.
(PLVN) - Chiều 16/6, Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số phối hợp với TAND tối cao tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa: Thượng tôn pháp luật, tất cả vì lợi ích khách hàng

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa xây dựng “thương hiệu” bằng sự nhiệt tình, chu đáo, chặt chẽ pháp lý.
(PLVN) - “Chúng tôi luôn lấy sự nhiệt tình, chu đáo, đảm bảo chặt chẽ pháp lý để xây dựng, giữ vững niềm tin của khách hàng dành cho đơn vị - một “thương hiệu” đã trở thành truyền thống và khẳng định vị thế của mình trong suốt những năm qua” , Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an nhân dân

Báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an nhân dân
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Vai trò của pháp luật quốc tế đối với tình hình thế giới hiện nay

Vai trò của pháp luật quốc tế đối với tình hình thế giới hiện nay
(PLVN) -Sáng 14/6, Trường Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Tình hình thế giới hiện nay và vai trò của luật pháp quốc tế” dưới sự chủ trì của PGS.TS Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và ông Trần Đắc Lợi - Nguyên Phó trưởng ban Thường trực, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quỹ.

Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế

Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế
(PLVN) - Ngày 14/6, Bộ Tư pháp phối hợp với Konrad Adenauer Stiftung (Viện KAS), Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội nghị đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2024.