Đồn biên phòng Lũng Cú: Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ biên giới, đảm bảo vững vàng biên cương nơi cực bắc Tổ quốc.

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tích cực quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục và pháp luật. Đơn vị đã cử lực lượng tham gia bồi dưỡng, tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo chất lượng, chú trọng lựa chọn nội dung liên quan trực tiếp đến tình hình thực tế địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Đồn biên phòng Lũng Cú: Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật ảnh 1

Cán bộ, chiến sỹ tận tình chỉ dạy 3 con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biên giới, trọng tâm là: tuyên truyền Luật biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Nghị định 34/2014/NĐ - CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXNCN Việt Nam và các văn bản của Trung ương, địa phương mới ban hành…Đáng chú ý trong năm 2022, đồn đã tổ chức tuyên truyền được 53 buổi với hơn 2.500 lượt người tham gia.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", đồn đã thực hiện những phần việc như: Xuống từng thôn gặp trực tiếp người dân, các hộ gia đình, thông qua các buổi gặp mặt để tuyên truyền cho nhân dân nắm và hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm và nghĩa vụ trong vấn đề này.

Những năm qua, bộ đội Đồn biên phòng Lũng Cú đã xây dựng, nhân rộng các mô hình, triển khai liên tục các phong trào, cuộc vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và đảm bảo an ninh biên giới quốc gia. Thông qua vận động qua các già làng, trưởng bản tuyên truyền tới các hộ gia đình có diện tích cây trồng, ruộng, nương giáp biên giới tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng cũng như chính quyền các xã trong việc quản lý bảovệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đồn biên phòng Lũng Cú: Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật ảnh 2

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Với phương châm "ba bám, bốn cùng", đơn vị đã triển khai, áp dụng nhiều biện pháp và cách làm sáng tạo, hiệu quả để người dân có thể tiếp cận được các văn bản pháp luật từ các phương tiện khác nhau. Với đặc thù là địa bàn vùng sâu, vùng xa với hơn 90% người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, đơn vị thường xuyên cử các cán bộ biết tiếng dân tộc hằng tuần đến từng hộ gia đình, từng thôn để tuyên truyền các kiến thức pháp luật bằng hai thứ tiếng. Từ đó, giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia; thông báo cho đơn vị và chính quyền địa phương khi phát hiện những trường hợp khả nghi trên khu vực biên giới để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, đơn vị còn xây dựng các nội dung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng nhiều hình ảnh trực quan sinh động, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, lồng ghép hai thứ tiếng để nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu.

Nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các đồng chí cán bộ, đảng viên, đơn vị đã cử lực lượng tham dự sinh hoạt chi bộ các thôn nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới; tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ các thôn thực hiện tốt quy chế tổ an ninh tự quản; triển khai thường xuyên cho các tập thể, hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và toàn thể nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần, trách nhiệm tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới cùng BĐBP.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới

Từ các mô hình đã xây dựng được, Đồn biên phòng Lũng Cú tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biên giới, trọng tâm là: tuyền truyền và triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết thi hành, Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 112/2014/NĐ-CP, 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới,...

Đồn biên phòng Lũng Cú: Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật ảnh 3

Thiếu tá Hà Văn Đô, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú chủ trì nghi Lễ thượng cờ và chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Đồng thời, Đồn biên phòng Lũng Cú triển khai thực hiện tốt Đề án "Phát huy vai trò của QĐND tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2022 -2027"; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các hiệp ước, thỏa thuận song phương, các tuyên bố chung hai nước Việt - Trung; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và các văn bản liên quan khác đến công tác quản lý biên giới chủ quyền lãnh thổ. Nhằm phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân 2 xã Lũng Cú, Má Lé tích cực tham gia bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồn biên phòng Lũng Cú: Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật ảnh 4

Đồn biên phòng Lũng Cú tuần tra bảo vệ biên giới.

Dù trong thời kỳ lịch sử nào, lực lượng biên phòng Lũng Cú cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, nhằm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Với phương châm "ba bám, bốn cùng", đơn vị đã triển khai, áp dụng nhiều biện pháp và cách làm sáng tạo, hiệu quả để người dân có thể tiếp cận được các văn bản pháp luật từ các phương tiện khác nhau.

Đọc thêm

Bình Định hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2023

Bình Định hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2023
(PLVN) - Sáng 8/2, hòa chung không khí của cả nước, 2.669 thanh niên (TN) Bình Định đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 2.354 thanh niên (4 nữ) thực hiện nghĩa vụ tại 12 đơn vị quân đội và 315 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Thanh niên Lâm Đồng hăng hái lên đường nhập ngũ

Tân binh Lâm Đồng lên đường nhập ngũ.
(PLVN) - Trong đợt tuyển quân này, tỉnh Lâm Đồng có 1.427 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 1.206 thực hiện nghĩa vụ quân sự (1.150 công dân chính thức, 56 công dân dự bị) và 221 thực hiện nghĩa vụ công an.

Kon Tum: Khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc linh lần thứ II

Tiết mục văn nghệ tái hiện lại sự tích của cây Sâm Ngọc linh.
(PLVN) - Tối ngày 6/2, tại Trung tâm huyện Tu Mơ Rông, UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Lễ Khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum và 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tân binh rộn ràng lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ
(PLVN) -  Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng nay (6/2), hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên đồng loạt lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Hơn 2.000 thanh niên Quảng Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ

Các tân binh Vùng mỏ hồ hởi bước qua cầu vinh quang trước khi nhập ngũ.
(PLVN) - Sáng 6/2, tất cả 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Hơn 2.000 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ lên đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Quảng Bình hăng hái nhập ngũ

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.
(PLVN) - Sáng 6/2, hơn một nghìn thanh niên ưu tú Quảng Bình đã hăng hái lên đường nhập ngũ trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, đúng luật để thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Kết hợp lúa tôm nông dân Cà Mau thu lãi gần 200 triệu đồng/năm

Kết hợp lúa tôm nông dân Cà Mau thu lãi gần 200 triệu đồng/năm
(PLVN) -  Trong những năm vừa qua, nhờ có hệ thống cống kép kín tiểu vùng trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) nên các hộ gia đình ở đây áp dụng mô hình một vụ lúa trên đất nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là một vụ lúa kết hợp với nuôi tôm càng xanh vào thời điểm nước ngọt và một vụ thả tôm sú vào vụ mùa nước mặn. Đặc biệt, có những hộ cho thu nhập nhập gần 200 triệu đồng/ha/năm.

Phát hiện vụ nhập lậu ngà voi số lượng lớn tại Cảng Đình Vũ

Hải quan TP Hải Phòng cùng lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng nhập lậu ngà voi trái phép.
(PLVN) - Theo tin từ Cục Hải quan TP Hải Phòng, ngày 2/2 , tại Lạch Huyện, Đội kiểm soát hải quan và Chi Cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ đã chủ trì, phối hợp với Vùng cảnh sát biển 1, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Công an Hải Phòng tiến hành kiểm tra container nghi vấn và phát hiện gần 500 kg ngà voi nhập lậu từ Châu Phi với số lượng lớn…

Đồn Biên phòng Nhơn Châu tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Các đơn vị trao tặng Cờ Tổ quốc và phao tròn cho ngư dân.
(PLVN) - Vừa qua, Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp cùng Đại đội hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh đã tổ chức truyền thông về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo cho gần 200 ngư dân trên địa bàn nhằm động viên và cổ vũ ngư dân vươn khơi bám biển đầu xuân Quý Mão.