Quảng Bình điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 8 cá nhân được điều động, phân công, chỉ định và bổ nhiệm.
(PLVN) -  Sáng 29/6, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Quảng Bình thực hiện đợt điều động và bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng 12 công chức được điều động, bổ nhiệm.
(PLVN) - Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ và ký cam kết thực hiện Quy định 01 - QĐ/TU về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.