Từ khóa: #dịch vụ bưu chính

Duy trì các dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân

Cách doanh nghiệp bưu chính phải bảo đảm cung ứng dịch vụ thiết yếu cho người dân.
(PLVN) - Nhằm bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch Covid-19 đầu năm 2021, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính duy trì các dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và các cơ quan Đảng, Nhà nước, bảo đảm liên tục, nhanh chóng, chính xác, an toàn trong mọi tình huống.