Đề xuất phương pháp tính khoản thu trái pháp luật

 Đề xuất cách tính mới về khoản thu trái pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.
Đề xuất cách tính mới về khoản thu trái pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sửa quy định để phù hợp hơn với thực tiễn

Theo Bộ Tài chính, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 156/2020/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn phương pháp tính khoản thu trái pháp luật có được từ việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022, Bộ Tài chính cũng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2020/TT-BTC.

Theo UBCKNN, kể từ khi Thông tư 117/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021 đến nay (thời điểm sửa đổi), chưa có trường hợp xử phạt hành chính áp dụng Thông tư 117/2020/TT-BTC trong tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp. Tuy nhiên, quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật đối với hành vi thao túng tại Thông tư 117/2020/TT-BTC được áp dụng trong 1 vụ việc (thao túng cổ phiếu BII, TGG) để làm cơ sở chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và vụ việc đã được cơ quan điều tra khởi tố (thao túng cổ phiếu liên quan đến nhóm Louis).

Do tính chất quan trọng của quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm về chứng khoán, việc sửa đổi Thông tư 117/2020/TT-BTC theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn là rất cần thiết.

Cách tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư số 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 như sau:

Khoản thu trái pháp luật đối với trường hợp trong thời kỳ thao túng thị trường chứng khoán có điều chỉnh về giá chứng khoán được tính bằng tổng khoản thu trái pháp luật trong các giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá (ngày giao dịch không hưởng quyền) và khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá.

Khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá và khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá được tính theo công thức quy định tại khoản này. Đối với trường hợp tổng khối lượng chứng khoán bán ra lớn hơn tổng khối lượng chứng khoán mua vào trong giai đoạn sau khi điều chỉnh giá, giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch quy định tại điểm c khoản này là giá mua bình quân trong giai đoạn trước ngày giao dịch không hưởng quyền được điều chỉnh giá theo công thức sau:

P’=(P+Pa*a-C)/(1+a+b); Trong đó: P’: giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch quy định tại điểm c khoản này; P: là giá mua bình quân cổ phiếu trong giai đoạn trước ngày giao dịch không hưởng quyền; Pa: giá cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi; a: tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi; b: tỷ lệ chia cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; C: cổ tức bằng tiền.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 3 Điều 4 Thông tư số 117/2020/TT-BTC như sau:

Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một hoặc một số chứng khoán để trốn tránh hoặc để hỗ trợ người khác trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin hoặc chào mua công khai hoặc quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP được tính như sau:

Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một hoặc một số chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hoặc nghĩa vụ phải tuân thủ trong thực hiện chào mua công khai hoặc quy định phải tuân thủ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, số lợi bất hợp pháp mà tổ chức, cá nhân vi phạm có được do thực hiện hành vi vi phạm là toàn bộ số tiền, chứng khoán và khoản lợi ích khác phát sinh từ số chứng khoán che giấu quyền sở hữu thực sự.

Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi nhằm hỗ trợ người khác che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một hoặc một số chứng khoán để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc chào mua công khai hoặc quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, số lợi bất hợp pháp mà tổ chức, cá nhân vi phạm có được do thực hiện hành vi vi phạm là toàn bộ số tiền, chứng khoán và khoản lợi ích khác phát sinh từ hành vi vi phạm, được xác định trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên.

Đọc thêm

Học sinh trường nghề phải học 3 môn bắt buộc

Ảnh minh họa
(PLVN) - Theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử; các môn học lựa chọn, gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

Đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, tạo sự công bằng, minh bạch trong việc xem xét, chi trả chế độ phụ cấp.

Từ 19/11/2022: Người cai nghiện ma túy bắt buộc được hỗ trợ học văn hóa, học nghề

Người cai nghiện ma túy bắt buộc được hỗ trợ học văn hóa, học nghề.
(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 19/11/2022.

Thủ tướng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng đóng cửa, tạm ngừng bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm khắc phục tình trạng đóng cửa, tạm ngừng bán lẻ xăng dầu.
(PLVN) - Trước hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm khắc phục tình trạng này; bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống.