Đề nghị tham mưu cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư cho công tác PBGDPL

Công an tỉnh Nghệ An tăng cường tuyên truyền PBGDPL cho học sinh, ảnh MH
Công an tỉnh Nghệ An tăng cường tuyên truyền PBGDPL cho học sinh, ảnh MH
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 12/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (Đề án). Mới đây, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án quan trọng này.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng

Đề án với mục tiêu tổng quát là đổi mới toàn diện, tạo sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, khả thi, phù hợp với tính chất, mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực tiễn cuộc sống; đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, khách quan, khả thi, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn. Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số bộ, ngành, địa phương. Đồng thời tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế và xây dựng các giải pháp phù hợp về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước. Đề án triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án, mới đây Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đã ban hành văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam , cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về triển khai thực hiện Đề án.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đề nghị các cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm, cần thiết khác để tiếp tục thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đồng thời với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

Đối với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Dân tộc; Thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai và Sóc Trăng), Hội đồng đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương là đại diện lãnh đạo của bộ, ngành; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án; chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn để xây dựng tiêu chí riêng và tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Cần quy định nội dung chi, mức chi phù hợp với thực tế

Hội đồng giao Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và yêu cầu thực tiễn, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thí điểm; xây dựng và ban hành tiêu chí chung và phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm trong việc xây dựng các tiêu chí riêng trong Khung tiêu chí.

Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, trong đó quy định nội dung chi, mức chi phù hợp với thực tế phục vụ hoạt động thí điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương là đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính sớm tham mưu ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động PBGDPL; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương là đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư cho công tác PBGDPL, trong đó có nhiệm vụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo phân công tại Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương năm 2022 (ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương)./.

Đọc thêm

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tạo điều kiện cho đầu tư quốc tế

Toàn cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Chiều 7/12, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Luật sư Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Sự hỗ trợ pháp lý của luật sư Việt Nam và Nhật Bản để tạo điều kiện tốt hơn cho đầu tư quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản”. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Nhờ lời động viên của cô giáo, cậu học trò hiền lành, nhút nhát quyết tâm trở thành người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc

Nhờ lời động viên của cô giáo, cậu học trò hiền lành, nhút nhát quyết tâm trở thành người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) - Bằng ý chí và nghị lực vượt khó, cậu học trò nghèo Bùi Xuân Tập (hiện là Trưởng phòng Pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) ngày nào đã hiện thực hoá được ước mơ của mình trở thành người lính của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tham gia tích cực vào công việc bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì buổi làm việc
(PLVN) - Sáng ngày 07/12, tại Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã làm việc với Sở Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc để nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
(PLVN) -Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 05-07/12/2022, đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) gồm đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham dự Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS giữa Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Việt Nam.

Từ cậu bé chăn bò đến Tiến sĩ Quả Cầu Vàng 2022

Từ cậu bé chăn bò đến Tiến sĩ Quả Cầu Vàng 2022
(PLVN) - TS Lương Văn Thiện (SN 1992, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Trưởng nhóm nghiên cứu AIoT Lab, ĐH Phenikaa (Hà Đông, Hà Nội), là tiến sĩ trẻ nhất trong top 10 nhà khoa học nhận giải thưởng “Quả Cầu Vàng 2022” về lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số và tự động hóa với nhiều thành tích, công trình nghiên cứu giá trị thực tiễn cao.