Đặt tên khu phố, ấp tại TP HCM bảo đảm tính lịch sử, gắn với nguyện vọng của Nhân dân

Trên phạm vi cả nước, hiện chỉ còn TP Hồ Chí Minh duy trì dưới phường, xã, thị trấn hai mô hình: Khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ Nhân dân.
Trên phạm vi cả nước, hiện chỉ còn TP Hồ Chí Minh duy trì dưới phường, xã, thị trấn hai mô hình: Khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ Nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành ủy TP HCM mới có văn bản về tăng cường quán triệt, thực hiện chủ trương sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP, đồng thời yêu cầu hướng dẫn việc đặt tên, lựa chọn tên gọi khu phố, ấp sau khi sắp xếp bảo đảm tính lịch sử, gắn bó với tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân...

Theo Thành ủy TP HCM, mô hình tổ chức 2 cấp (khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ Nhân dân) thời gian qua có một số hạn chế, bất cập như quy mô hộ dân và dân cư ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân không đồng đều theo từng mô hình hoạt động. Các phường, xã, thị trấn, có khu phố, ấp trên 4.000 hộ do địa bàn rộng nên khó khăn trong việc tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt tình hình nhân dân.

Đồng thời, hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ Nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội dưới phường, xã, thị trấn có lúc, có nơi chưa đồng bộ, nhất là trong thực hiện các phong trào tại địa phương... Công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ đôi lúc chưa cụ thể, rõ ràng nên chưa phát huy được vai trò của các thành viên và hiệu quả của từng mô hình khi triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Trên phạm vi cả nước, hiện chỉ còn TP HCM duy trì dưới phường, xã, thị trấn hai mô hình: Khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân. Do đó, mô hình tổ chức 2 cấp: Khu phố, ấp (1.604 khu phố và 404 ấp) và tổ dân phố, tổ nhân dân (19.574 tổ dân phố và 5.795 tổ nhân dân) thuộc 249 phường, 58 xã, 5 thị trấn cần được sắp xếp theo đúng quy định.

Việc sắp xếp khu phố, ấp không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp.

Việc sắp xếp khu phố, ấp không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp.

Thành ủy TP HCM xác định, việc sắp xếp khu phố, ấp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã và phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Phương thức tổ chức sinh hoạt tại các khu phố, ấp phù hợp cộng đồng dân cư, gắn với triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (làm các địa điểm luân chuyển sinh hoạt ở mỗi khu phố, ấp) nhưng không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Kết quả sắp xếp khu phố, ấp của TP Thủ Đức và các quận, huyện đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP về chủ trương định hướng sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác triển khai được đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Công tác sắp xếp khu phố, ấp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã và phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Công tác sắp xếp khu phố, ấp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã và phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Căn cứ số lượng 25.377 tổ chức (2.008 khu phố, ấp và 25.369 tổ dân phố, tổ Nhân dân) sắp xếp, thành lập 4.861 khu phố, ấp (giảm 20.516 tổ chức). Về tên gọi, TP chọn tên gọi khu phố, ấp và xuất phát từ thực tế hoạt động “tên khu phố, ấp vừa gìn giữ bản sắc, lịch sử địa phương, phù hợp với đô thị hiện nay và xu hướng phát triển của các huyện trong thời gian tới; vừa giúp không phải điều chỉnh các tổ chức chính trị - xã hội dưới phường, xã, thị trấn. Đồng thời, có những khu phố, ấp có quy mô số hộ thấp có thể giữ nguyên không phải tổ chức lại, có thể giữ nguyên tên gọi, tổ chức và nhân sự của 2.008 khu phố, ấp gốc khi tiến hành chia tách”.

Sau khi sắp xếp khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ Nhân dân thành lập khu phố, ấp căn cứ trên quy mô số hộ dân theo quy định: Khu phố có quy mô số hộ dân từ 500 hộ trở lên, ấp có quy mô số hộ dân từ 350 hộ trở lên; ranh giới khu phố, ấp phân chia rõ ràng, dễ xác định, được thể hiện cụ thể trên sơ đồ, bản vẽ...

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND Thành phố, UBND phường, xã, thị trấn thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Thành phố Thủ Đức sắp xếp 199 khu phố thành 644 khu phố mới.

2. Quận 1 sắp xếp 66 khu phố thành 98 khu phố mới.

3. Quận 3 sắp xếp 63 khu phố thành 112 khu phố mới.

4. Quận 4 sắp xếp 51 khu phố thành 78 khu phố mới.

5. Quận 5 sắp xếp 99 khu phố thành 85 khu phố mới.

6. Quận 6 sắp xếp 74 khu phố thành 106 khu phố mới.

7. Quận 7 sắp xếp 53 khu phố thành 212 khu phố mới.

8. Quận 8 sắp xếp 97 khu phố thành 202 khu phố mới.

9. Quận 10 sắp xếp 79 khu phố thành 116 khu phố mới.

10. Quận 11 sắp xếp 63 khu phố thành 115 khu phố mới.

11. Quận 12 sắp xếp 80 khu phố thành 339 khu phố mới.

12. Quận Bình Tân sắp xếp 130 khu phố thành lập 366 khu phố mới.

13. Quận Bình Thạnh sắp xếp 89 khu phố thành 271 khu phố mới.

14. Quận Gò Vấp sắp xếp 186 khu phố thành 306 khu phố mới.

15. Quận Phú Nhuận sắp xếp 60 khu phố thành 93 khu phố mới.

16. Quận Tân Bình sắp xếp 117 khu phố thành 212 khu phố mới.

17. Quận Tân Phú sắp xếp 68 khu phố thành lập 237 khu phố mới.

18. Huyện Bình Chánh sắp xếp 5 khu phố, 101 ấp thành 13 khu phố, 400 ấp mới.

19. Huyện Cần Giờ sắp xếp 5 khu phố, 28 ấp thành 5 khu phố, 43 ấp mới.

20. Huyện Củ Chi sắp xếp 8 khu phố, 170 ấp thành 13 khu phố, 292 ấp mới.

21. Huyện Hóc Môn sắp xếp 8 khu phố, 79 ấp thành 9 khu phố, 353 ấp mới.

22. Huyện Nhà Bè sắp xếp 4 khu phố, 26 ấp thành 22 khu phố, 119 ấp mới.

Đọc thêm

Đồng vốn nhân văn trên quê hương Ba Tơ anh hùng

Ông Phạm Văn Đá, thị trấn Ba Tơ phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp.
(PLVN) -  Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 - CT/TW , ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, người dân huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nguồn vốn ưu đãi được triển khai rộng khắp, hỗ trợ đắc lực chương trình phát triển kinh tế - xã hội, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn.

Kiên Giang nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị.
(PLVN) - Ngày 28/5, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023.

Lập đề án xây dựng Khu kinh tế chuyên biệt ở Hải Dương

Lập đề án xây dựng Khu kinh tế chuyên biệt ở Hải Dương
(PLVN) - Một trong những nội dung quan trọng được xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 5 do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức mới đây, là việc xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế chuyên biệt tỉnh Hải Dương cạnh đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, với tổng diện tích dự kiến khoảng 5.300 ha.

Hải Phòng: Hỗ trợ triển khai thêm nhiều chính sách BHYT hiệu quả

Quang cảnh cuộc làm việc.
(PLVN) - Ngày 28/5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTW) do ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban TGTW, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” (Chỉ thị 38), làm trưởng đoàn, kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 38 tại TP Hải Phòng.

Tây Ninh có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tây Ninh có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh
(PLVN) - Ngày 28/5, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nam Sách (Hải Dương) trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa trong Tháng hành động vì trẻ em

Trong Tháng hành đồng vì trẻ em năm 2024, UBND huyện Nam Sách đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh.
(PLVN) - Sáng 28/5, UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, ngày hội vào hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện… tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hồng Phong nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện và cơ hội để trẻ sống, phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn, phát triển toàn diện.

Nguồn vốn tín dụng làm thay đổi diện mạo vùng núi cao biên giới

Vốn chính sách góp phần phủ xanh đồi trọc bằng cây chè , cây ăn quả nhãn xoài ở cao nguyên Mộc Châu, Yên Châu.
(PLVN) - Sơn La là tỉnh miền núi cao biên giới nằm ở khu vực Tây Bắc, có diện tích hơn 14 nghìn km2, đang được đánh thức, đổi thay không ngừng nhờ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (gọi tắt là Chỉ thị) đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.