Từ khóa: #Đào Nam Phong

FLC Green Apartment nóng từ sự kiện kickoff

FLC Green Apartment nóng từ sự kiện kickoff
(PLO) - Hơn 500 chuyên viên tư vấn, 10 đại lý và đối tác đến tham dự sự kiện kickoff đã cho thấy sự lan tỏa và sức nóng của dự án FLC Green Apartment ngay từ khi chưa ra mắt thị trường.