Tr4 Báo giấy

Đảng ủy Bộ Tư pháp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI

 Hôm nay (21/7), Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp.

Hôm nay (21/7), Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp.

Tại hội nghị này, các báo cáo viên sẽ truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng XI qua 4 chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); những vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội; những vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và những vấn đề về hoàn thiện thể chế, bộ máy Nhà nước trong Văn kiện Đại hội XI.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về ý nghĩa trọng đại của Đại hội Đảng lần thứ XI đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, Đảng bộ Bộ Tư pháp xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm nay và những năm tiếp theo.

PV

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Ảnh minh họa
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch.

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".
(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó
(PLVN) -Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đang nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.