Có thể thi lấy bằng Tú tài Trung học Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam

Giáo sư Zachary March và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan ký thỏa thuận hợp tác
(PLO) - Đại học Missouri (Hoa Kỳ) và Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IEA) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác, theo đó, học sịnh Việt Nam có thể luyện thi và thi tại Việt Nam để lấy bằng Tú tài Trung học Hoa Kỳ (American High School Diploma) do Đại học Missouri cấp, với lịch học linh hoạt và tiết kiệm tới 80% học phí so với trường quốc tế ở nước ngoài cùng dạy chương trình Mỹ.