Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu ngày càng phát huy hiệu quả

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu ngày càng phát huy hiệu quả
(PLVN) - Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (BAWACO) luôn làm tốt nhiệm vụ cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn. Đồng thời, các chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống của người lao động được nâng cao.