Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, phải nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng pháp luật trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác này.