Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng thực chất, hiệu quả

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng thực chất, hiệu quả
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo Pháp luật Việt Nam mới phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp tổ chức Toạ đàm Tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL.

Tham dự Toạ đàm có ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; ông Phạm Đức Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng và bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

Nhiều kết quả ấn tượng

Công tác PBGDPL được xác định là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Năm 2012, Luật PBGDPL được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động PBGDPL.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng thực chất, hiệu quả ảnh 1

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc

Qua chặng đường 10 năm thực hiện, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc khẳng định công tác PBGDPL đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Cụ thể, chính sách, thể chế và các quy định của pháp luật ngày càng được hoàn thiện; nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, các cấp uỷ về tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng cao. Đặc biệt, thời gian qua, nội dung tuyên truyền, PBGDPL ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; nội dung, hình thức, biện pháp PBGDPL ngày càng đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng thực chất, hiệu quả ảnh 2

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Hoài

Đồng quan điểm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Hoài cho biết, công tác PBGDPL của Bộ Quốc phòng đã được triển khai toàn diện bằng nhiều hình thức, biện pháp với nội dung phù hợp đối tượng giáo dục và đặc thù cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Đội ngũ cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật thường xuyên được kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn; kinh phí dành cho công tác PBGDPL được bảo đảm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hệ thống cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ công tác PBGDPL cơ bản được bảo đảm; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng thực chất, hiệu quả ảnh 3

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương

Phó Giám đốc Phạm Thị Thanh Hương cũng thông tin, trong 10 năm qua, các hoạt động PBGDPL được Sở Tư pháp TP Hà Nội triển khai đạt được nhiều kết quả khả quan và được Bộ Tư pháp, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ghi nhận. Sở Tư pháp đã tham mưu Thành phố ban hành chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ; tham mưu ban hành Các chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL theo chỉ đạo của Trung ương và theo đặc thù trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống, Thành phố đã không ngừng đổi mới áp dụng các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Một số ngành, tổ chức, địa phương chưa chủ động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan đơn vị, địa phương; công tác PBGDPL cho các đối tượng chưa kịp thời, nhất là với các chiến sĩ đóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; một số báo cáo viên pháp luật chưa đáp ứng được nhu cầu trong công tác phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành.

Do đó, để nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL trong thời gian tới, Vụ trưởng Lê Vệ Quốc cho rằng, cần tiếp tục tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong lĩnh vực PBGDPL; đẩy mạnh truyền thông các chính sách có ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Sở Tư pháp Hà Nội là những bộ, ngành, địa phương nổi bật, điển hình trong việc ứng dụng phương thức này trong công tác PBGDPL.

Vụ trưởng Lê Vệ Quốc cũng nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức của người dân một cách đầy đủ, toàn diện; triển khai thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện những khó khăn, vướng mắc và sớm đề ra giải pháp phù hợp.

Để tăng cường hơn nữa công tác PBGDPL trong quân đội, Phó Vụ trưởng Phạm Đức Hoài cho biết, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Quốc phòng sửa đổi, xây dựng mới những quy định, chế độ chính sách, hệ thống các kế hoạch về nội dung triển khai công tác PBGDPL; thường xuyên kiện toàn Hội đồng PBGDPL của Bộ Quốc phòng; tham mưu kiện toàn và thành lập mới Phòng PBGDPL để chuyên môn hoá và triển khai sâu rộng các hoạt động PBGDPL. Thường xuyên, liên tục, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện công tác PBGDPL; xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng tình với những giải pháp được nêu ở trên, bà Phạm Thị Thanh Hương cho biết, thời gian tới, Sở Tư pháp TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL, quan tâm đội ngũ chuyên trách làm công tác PBGDPL…

Song song với đó, Sở Tư pháp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện công tác PBGDPL kết hợp với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL, động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác PBGDPL.

Đọc thêm

Chi cục Thi hành án dân sự Kim Động, Hưng Yên: Nhiều năm thi hành vượt chỉ tiêu

Một buổi họp nghiệp vụ của Chi cục THADS huyện Kim Động, Hưng Yên
(PLVN) -Năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Kim Động, Hưng Yên tiếp tục đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp, sâu sát cơ sở trong giải quyết án, gắn với trách nhiệm cụ thể từng cán bộ, chấp hành viên…Nhờ đó kết quả công tác năm vượt các chỉ tiêu về việc và tiền.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Quang cảnh buổi làm việc
(PLVN) -Chiều ngày 27/11, tại Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh Ngọc đã làm việc với Sở Tư pháp 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc để nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
(PLVN) - Sáng ngày, 25/11/2022 tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Về phía tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Vĩnh Phúc: Quyết tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp

Vĩnh Phúc: Quyết tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp
(PLVN) -Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) tỉnh tại Hội nghị Tổng kết hoạt động BCĐ THADS năm 2022 và bàn biện pháp giải quyết một số vụ việc khó khăn phức tạp trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều ngày 24/11/2022 tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội đàm về công tác tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tư pháp tỉnh Bolikhămxay

Ông Lê Viết Hồng- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho bà Văn Na Pạ Sợt Kun- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh BoliKhămxay.
(PLVN) - Chiều 23/11/2022, tại Hà Tĩnh, Sở Tư pháp Hà Tĩnh (Việt Nam) và Sở Tư pháp tỉnh Bolikhămxay (Lào) đã tổ chức Hội đàm về công tác tư pháp. Tham dự Hội đàm có lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan và các phòng ban Sở Tư pháp hai tỉnh. Chủ trì Hội đàm có ông Lê Viết Hồng- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh và bà Văn Na Pạ Sợt Kun- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh BoliKhămxay.

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại Bộ Công thương

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại Bộ Công thương
(PLVN) - Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Công thương. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật Thi hành án dân sự

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật Thi hành án dân sự
(PLVN) -Năm 2022, công tác thi hành án dân sự (THADS) vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển của Chính phủ, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống THADS nên công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng Tháp: Tọa đàm “Pháp luật với doanh nghiệp”

Tọa đàm Pháp luật với doanh nghiệp do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp và các bên liên quan tổ chức.
(PLVN) -Sở Tư pháp Đồng Tháp vừa chủ trì tổ chức Chương trình tọa đàm “Pháp luật với Doanh nghiệp”. Buổi Tọa đàm có sự tham gia, đối thoại, chia sẻ của 150 doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh với 4 chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật.