Khởi tố đối tượng xúc phạm quốc kỳ

Khởi tố đối tượng xúc phạm quốc kỳ
(PLO) - Trong lúc ngồi nhậu nhân ngày Đại đoàn kết (ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc VN), Túc nghe tiếng động, nghĩ có người ném đá lên mái nhà nên bức xúc giật băng rôn, cờ tổ quốc vo tròn và châm lửa đốt.