Từ khóa: #Cồn Roàng

Lễ đập trống và đêm yêu đương kỳ lạ bên rừng di sản

Già làng Đinh Xon thực hiện lễ cúng tế Giàng và vị Già bản tiên tổ
(PLO) - Dưới trăng đêm 16 tháng Giêng sáng rọi, tiếng trống âm vọng thẳm sâu tận trong đại ngàn biên viễn Việt – Lào cùng lời hô vang: “Roa lữ! Roa lữ Giàng ơi!”. Người già Ma Coong tề tựu bên ché rượu cần, chúc tụng. Nam nữ dù có, hay chưa có gia đình được thỏa sức hẹn hò, tình tự mà chẳng phải chịu một sự ngăn cấm nào…