Từ khóa: #có thêm vaccine nhanh nhất

Các Đại sứ bằng mọi cách để có thêm nguồn vaccine nhanh nhất

Chủ tịch Quốc hội gặp và chụp ảnh lưu niệm với 6 Đại sứ Việt Nam.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ tiếp tục bằng mọi cách, mọi kênh, kể cả tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine phòng COVID-19, quyết liệt hơn nữa trong việc vận động, tìm kiếm thêm các nguồn cung vaccine và trang thiết bị y tế nhanh nhất và sớm nhất để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong nước.