Chính sách chống tiêu cực trong thi Hội thời Lê - Trịnh

Nghe xướng danh người trúng tuyển kỳ thi.
(PLO) - Sau khi Trung hưng đất nước, chính quyền Lê - Trịnh đã tổ chức lại các khoa thi, trong đó có 70 khoa thi Hội được tiến hành. Nhưng so với thời Lê sơ, thời Lê - Trịnh hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi Hội ngày càng nhiều với những biểu hiện khác nhau. Từ đó, chính quyền Lê - Trịnh đã đưa ra một số chính sách, biện pháp để ngăn ngừa, nhưng các hiện tượng tiêu cực vẫn tồn tại, đã làm giảm chất lượng thi cử thời Lê - Trịnh.

Chúa Trịnh, dăm điều thú vị...

Phủ chúa Trịnh
(PLO) - Xét trong công nghiệp của các chúa Trịnh, từ chúa Trịnh Kiểm cho đến các vị chúa sau, ta thấy có đôi điều có thể tạm gọi thú vị khi nói đến họ. Ở đây, do dung lượng câu chữ có hạn, chúng tôi xin điểm lược dăm điều.