Từ khóa: #Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình