Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ

Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 21/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Toạ đàm Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc về việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn đồng chủ trì Toạ đàm.

Số lượng nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều

Theo báo cáo tại Toạ đàm, hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp nhận nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thông qua 02 kênh thông tin chủ yếu, bao gồm: Nhiệm vụ giao trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Theo số liệu trên Hệ thống, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/9/2022, Bộ Tư pháp đã nhận được 153 nhiệm vụ (tăng 106,7% so với cùng kỳ năm 2021) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 115 nhiệm vụ và hiện đang tiếp tục thực hiện 38 nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2022.

Đối với nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Văn phòng Bộ đang thực hiện việc cập nhật, theo dõi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao từ các Thông báo kết luận tại các buổi họp, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, chương trình công tác năm, Kế hoạch công tác chuyên môn của các đơn vị. Theo số liệu trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao cho thấy, các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện 387 nhiệm vụ có thời hạn trong 9 tháng đầu năm 2022. Kết quả, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành 223 nhiệm vụ (đạt tỉ lệ 57,6%). Từ nay đến hết năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện 381 nhiệm vụ.

Qua theo dõi, Văn phòng Bộ cũng cho biết, số lượng nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì ngày càng nhiều, cần có thời gian nghiên cứu, rà soát, trong khi đó, các nhiệm vụ này thường được giao thời hạn hoàn thành tương đối ít gây khó khăn cho đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ giao Bộ Tư pháp chủ trì thường mang tính đột xuất, giao ngoài Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi đa phần các nhiệm vụ đều có tính chất phức tạp, yêu cầu triển khai công việc khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, mặc dù đã có nhiều văn bản đôn đốc, tuy nhiên một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm cập nhật thông tin nhiệm vụ, kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch chuyên môn, kế hoạch chuyên đề và Kết luận của Lãnh đạo Bộ, từ đó dẫn đến việc theo dõi nhiệm vụ chưa đầy đủ, chưa đảm bảo sự thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Vì vậy, Văn phòng Bộ đề xuất Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, có định hướng, phân công thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc của từng đơn vị; hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc, giúp hoạt động chỉ đạo, điều hành đến từng cấp được bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường công tác phối hợp

Tại Toạ đàm, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao. Đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị và giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận Tọa đàm

Kết luận Toạ đàm, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao trong thời gian vừa qua và công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc sát sao của Văn phòng Bộ. Đồng thời, chia sẻ với các đơn vị về những khó khăn, thách thức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung tổ chức triển khai công việc được giao kịp thời, hiệu quả; phân công công việc hợp lý, có trao đổi, định hướng rõ ràng trước về cách làm, nội dung những vấn đề lớn; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm được giao; kịp thời báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Bộ giải pháp xử lý đối với những nhiệm vụ giao không đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, sáng kiến để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao tại đơn vị.

Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thời gian, tiến độ, chất lượng công việc. Đồng thời, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, có giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Đối với Cục Công nghệ thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu chủ động tham mưu các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; khai thác tối đa tiện ích của việc xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, nâng cấp phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.

Văn phòng Bộ phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân công, xử lý công việc, bảo đảm các quy trình giải quyết công việc của Bộ kịp thời, thông suốt, hiệu quả từ các khâu tiếp nhận xử lý, văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ đến việc tổ chức phân công công việc, thông tin kịp thời đến các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện…

Đọc thêm

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi chia sẻ, kết nối dữ liệu

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi chia sẻ, kết nối dữ liệu
(PLVN) -Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã yêu cầu như trên tại Hội nghị Tổng kết năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra ngày 8/12.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
(PLVN) -Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 05-07/12/2022, đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) gồm đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham dự Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS giữa Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Việt Nam.

Cần bổ sung áp dụng biện pháp bảo vệ đối với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận cuộc họp thẩm định
(PLVN) - Một trong những chính sách đáng chú ý được nêu lên tại đề nghị sửa đổi Luật Cảnh vệ là bổ sung đối tượng cảnh vệ là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân có cấp hàm Đại tướng để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay...