Chính sách với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng chuyển ngành, thôi việc

Chính sách với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng chuyển ngành, thôi việc
Thủ tướng Phạm Minh Chính mới ký ban hành Nghị định số 19/2022/NĐ-CP quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.