Tỉnh Phú Thọ rà soát để hỗ trợ tiếp người dân gặp khó khăn do Covid-19

Xã Hùng Việt hỗ trợ chi trả đợt 1 cho người dân gặp khó khăn
(PLVN) - Các nhóm đối tượng đang được rà soát, thống kê để chi trả trong đợt 2 gồm: Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh.