Cao Bằng chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đúng tiến độ, nghiêm túc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhân dịp này, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Cao Bằng đã có những chia sẻ về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương.
Cao Bằng chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đúng tiến độ, nghiêm túc ảnh 1
 Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng.

PV: Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng đã và đang tích cực chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xin ông cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh ta đạt được kết quả như thế nào?

- Ông Hoàng Xuân Ánh: Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng đã và đang tích cực chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh diễn ra đúng tiến độ, nghiêm túc và triển khai kịp thời các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp.

Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc trong quá trình tổ chức triển khai cuộc bầu cử. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên quán triệt Luật bầu cử năm 2015, những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, từ đó kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo quy định, như: cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu, tỷ lệ người ứng cử là nữ, tái cử, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, ngoài đảng; việc lập danh sách cử tri, thành lập Ban bầu cử,...

Công tác tuyên truyền về bầu cử của tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện kịp thời, với các hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn, đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo.

Công tác bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế cho cuộc bầu cử thường xuyên được quan tâm, các cơ quan chức năng đã xây dựng các phương án chủ động bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và y tế, đảm bảo phục vụ thành công công tác bầu cửĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

Cao Bằng chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đúng tiến độ, nghiêm túc ảnh 2
Công tác chuẩn bị bầu cử của Cao Bằng diễn ra đúng tiến độ, nghiêm túc và triển khai kịp thời các hướng dẫn.

PV: Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao, trình độ dân trí không đồng đều, có đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Vậy công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đã được chú trọng như thế nào?

- Ông Hoàng Xuân Ánh: Với đặc thù là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, trình độ dân trí không đồng đều, Ủy ban bầu cử tỉnh xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về bầu cử của Trung ương, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngay từ khi triển khai công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử gồm 17 thành viên là lãnh đạo của các ban, ngành, địa phương để tham mưu, chỉ đạo công tác tuyên truyền. Ngày 16/3/2021, Tiểu ban ban hành Kế hoạch số 03-KH/TBTTBC thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ Kế hoạch trên, các sở, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, đảm bảo theo quy định. Qua đó đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: tổ chức Hội nghị triển khai các VBQPPL, trong đó dành phần lớn thời gian để phổ biến, tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND năm 2015 và tình hình thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; chủ động đăng tải các thông tin, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử lên trang thông tin điện tử tỉnh; các trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương.

Đặc biệt tỉnh Cao Bằng có 28 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lên tới 94,9%, trong đó, dân tộc Tày chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 40%, dân tộc Nùng khoảng 30%, mỗi dân tộc Mông và Dao chiếm khoảng 10% dân số.

Để công tác tuyên truyền về bầu cử thực sự đến được với từng người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: sản xuất chương trình phát thanh gồm tiếng Việt, Mông và Dao để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các cụm thông tin; sản xuất phóng sự truyền hình phát trên các cụm thông tin đối ngoại (tại huyện Trùng Khánh), cụm thông tin cơ sở (tại huyện Quảng Hòa), màn hình điện tử LED tại nơi công cộng (tại thành phố Cao Bằng).

PV: Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân và cử tri phát huy tối đa quyền, nghĩa vụ của mình, xin ông cho biết trong thời gian tới Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ chỉ đạo những vấn đề trọng tâm gì?

-  Ông Hoàng Xuân Ánh: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, Ủy ban bầu cử tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; Thực hiện đúng các quy định của Luật, thời gian, quy trình theo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của tỉnh để đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra.

Chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Chú trọng công tác Tập huấn nghiệp vụ bầu cử đến các thành viên Tổ bầu cử đặc biệt là thành viên Tổ bầu cử là người dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp cho người dân tại các xóm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường giám sát kiểm tra và phối hợp trong chỉ đạo điều hành nhằm thường xuyên nắm chắc tình hình tổ chức triển khai cuộc bầu cử theo kế hoạch, kịp thời phát hiện những sai sót, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

PV: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Vũ Tiến – Quang Văn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Báo chí và câu chuyện 'không có ai bị bỏ lại phía sau'

Với sự phản ảnh chân thật của báo chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trở thành một trong những biểu tượng mạnh mẽ để người dân dựa vào trong thời điểm dịch bùng phát.
(PLVN) - Không thể phủ nhận rằng, trong những biến cố của cuộc sống như thiên tai, dịch bệnh, vai trò truyền tải thông tin của báo chí càng được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể nói, báo chí chính là lực lượng quan trọng không thể thiếu, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch của đất nước thời gian qua.

Trách nhiệm xã hội là điều không thể thiếu trong hoạt động báo chí

Báo PLVN tiếp sức Bắc Giang chống dịch COVID-19.
(PLVN) - Bất cứ ngành nghề nào trong xã hội đều có vị trí và vai trò riêng, song hành theo đó là trách nhiệm mà những người hành nghề phải gánh vác. Nghề báo cũng vậy. Báo chí với vai trò và vị trí đặc biệt, có trách nhiệm vô cùng lớn lao trong việc thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đi sâu vào tư tưởng, đời sống, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Hồ Chí Minh - Nhà báo vĩ đại

Nguyễn Ái Quốc - nhà báo kiệt xuất của báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh tư liệu)
(PLVN) - Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Người coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức, thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Do đó, trong suốt 60 năm vừa hoạt động cách mạng vừa cầm bút, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hàng ngàn bài báo các loại…

Tăng cường phối hợp giữa 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam

Tăng cường phối hợp giữa 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam
(PLVN) - Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân luôn kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, bổ sung cho nhau, làm nên sức mạnh tổng hợp cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại - Nhận định được đưa ra tại Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: Cơ hội, thách thức và yêu cầu” do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức ngày 18/6.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Phải tạo đột phá để an dân"

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Phải tạo đột phá để an dân"
(PLVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Điện Biên tiếp tục xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào sát với thực tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí của tỉnh trong thời kỳ mới...

Thủ tướng khen 10 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng chống dịch

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
(PLVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 969/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí

Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tạo được tính lan tỏa, hiệu ứng, tâm lý tích cực
(PLVN) - Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí, đồng thời tăng cường thông tin, phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, sớm hình thành thị trường sản phẩm dịch vụ văn hóa, thông tin lành mạnh… là những định hướng quan trọng về lĩnh vực truyền thông, báo chí trong Dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2026 (dự thảo Báo cáo) mà Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì cùng các Bộ ngành tham gia ý kiến để hoàn thành trước khi báo cáo Quốc hội.

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản tham nhũng (Bài 4): Cần cụ thể hóa chỉ thị bằng những văn bản luật

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản tham nhũng (Bài 4): Cần cụ thể hóa chỉ thị bằng những văn bản luật
(PLVN) - Nhiều ý kiến đề xuất, từ Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng cần cụ thể hóa để đưa Chỉ thị vào cuộc sống. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp cần giúp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành để hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề này...

Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai đơn vị của Bộ Quốc phòng

Lực lượng bộ đội hóa học phun khử trùng, tẩy độc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
(PLVN) - Ngày 17/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 997/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai tập thể của Bộ Quốc phòng: Binh chủng Hóa học và Viện Y học dự phòng Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.