Cần giải pháp lâu dài nâng cao hiệu quả thi hành án hành chính

Cần giải pháp lâu dài nâng cao hiệu quả thi hành án hành chính
(PLVN) -Kết quả theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THAHC trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đòi hỏi phải có các giải pháp căn cơ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và mang tính chiến lược lâu dài, trong đó cần tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế.