Cần cải tiến quy trình giải quyết nuôi con nuôi trong nước

Cần cải tiến quy trình giải quyết nuôi con nuôi trong nước
(PLVN) -Công tác nuôi con nuôi đã có những đóng góp tích cực vào việc cụ thể hóa chính sách chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của Nhà nước, thực thi hiệu quả các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên cũng như góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, đất nước ta. Tuy nhiên, cần cải tiến một số điểm của quy trình giải quyết nuôi con nuôi trong nước để công tác nuôi con nuôi ngày càng thực chất và hiệu quả, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.