Cấm quỹ tín dụng nhân dân cất giấu tài sản trong quá trình tổ chức lại

(PLO) - Để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thực hiện tổ chức lại và thanh lý tài sản, đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước đối với việc tổ chức lại, thu hồi Giấy phép của QTDND, Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của QTDND.
Cấm quỹ tín dụng nhân dân cất giấu tài sản trong quá trình tổ chức lại

Quỹ tín dụng nhân dân: Nhiều nhưng quản trị kém

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng được ban hành đã làm thay đổi cơ sở pháp lý có liên quan đến việc tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của  QTDND tại Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 (Quyết định 24) và Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24 (Quyết định 26).

Đồng thời, một số quy định về trình tự, thủ tục tổ chức lại QTDND tại Quyết định 24 và Quyết định 26 chưa được quy định rõ ràng, chặt chẽ, đầy đủ, và không còn phù hợp với các quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động của QTDND.

Trong khi đó, số lượng các QTDND của Việt Nam nhiều, tuy nhiên phần lớn QTDND có quy mô nhỏ về vốn và tổng tài sản, quản trị điều hành hạn chế, quản trị rủi ro bất cập, yếu kém. Thông qua việc tổ chức lại, QTDND có thể phát huy được những ưu thế về địa bàn và liên kết cộng đồng, khắc phục được các mặt còn tồn tại, yếu kém.

Việc hoàn thiện hành lang pháp lý về chia, tách QTDND là cần thiết nhằm xử lý vấn đề về địa bàn hoạt động của QTDND theo định hướng tại Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND, Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 05/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Theo đó, phạm vi hoạt động của QTDND tiếp tục được giới hạn trong địa bàn một xã, phường, thị trấn, xã liền kề với xã nơi QTDND đặt trụ sở chính.

Theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thu hồi giấy phép, giải thể, thanh lý đối với QTDND là một trong những giải pháp được đặt ra đối với quỹ tín dụng nhân dân. 

Quỹ tín dụng nhân dân chỉ hợp nhất, sáp nhập với Quỹ tín dụng nhân dân

Dự thảo Thông tư điều chỉnh việc tổ chức lại QTDND dưới các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, trong đó bao gồm cả sáp nhập, hợp nhất QTDND được kiểm soát đặc biệt, trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép của QTDND và trình tự, thủ tục thanh lý tài sản của QTDND dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm QTDND và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của QTDND. 

Dự thảo Thông tư không quy định trường hợp QTDND hợp nhất, sáp nhập với các loại hình tổ chức tín dụng khác trừ QTDND, do mục tiêu, tôn chỉ hoạt động, cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của QTDND là khác biệt so với các loại hình tổ chức tín dụng khác, dẫn đến việc xử lý sau sáp nhập, hợp nhất rất phức tạp, tốn kém về thời gian và chi phí. Mặt khác, hoạt động của QTDND mang tính đặc thù, việc sáp nhập với các loại hình tổ chức tín dụng khác sẽ làm sai lệch mục tiêu và tôn chỉ hoạt động của QTDND.

Việc tổ chức lại QTDND dựa trên nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo hoạt động bình thường của QTDND, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của khách hàng tại các QTDND tham gia tổ chức lại, tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức lại. 

Việc chuyển nhượng tài sản trong quá trình tổ chức lại QTDND đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tài sản và không ảnh hưởng đến quyền lợi của QTDND tham gia tổ chức lại, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc tổ chức lại QTDND.

Không được tẩu tán tài sản, thay đổi công nợ trong quá trình xử lý QTDND

Dự thảo Thông tư quy định các hành vi bị cấm trong quá trình tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của QTDND, công bố Quyết định thu hồi Giấy phép và hồ sơ, trình tự thu hồi Giấy phép nhằm tránh thất thoát tài sản, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và tạo cơ sở cho QTDND tự bảo vệ mình. 

Theo đó, việc tổ chức lại QTDND tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc tổ chức lại QTDND được thực hiện trên cơ sở phương án tổ chức lại đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phê duyệt, phù hợp với các quy định của pháp luật. Việc tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường của QTDND và an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên QTDND, khách hàng trong quá trình tổ chức lại. 

Dự thảo cũng đưa ra quy định nghiêm cấm QTDND cất giấu, tẩu tán tài sản trong quá trình tổ chức lại. Đây là nguyên tắc cũng phải tuân thủ trong quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của  QTDND, theo đó, kể từ ngày Đại hội thành viên QTDND thông qua việc thu hồi Giấy phép hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản đình chỉ hoạt động và yêu cầu QTDND thực hiện thanh lý tài sản, nghiêm cấm QTDND cất giấu, tẩu tán tài sản, chuyển nhượng vốn góp của thành viên. Đồng thời, nghiêm cấm QTDND thanh toán nợ không có bảo đảm, trừ các khoản nợ vay đặc biệt theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. 

Các hành vi bị cấm khác trong quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của  QTDND là: Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của quỹ tín dụng nhân dân; Cầm cố, thế chấp, tặng, cho và cho thuê tài sản; Ký kết thỏa thuận, hợp đồng mới trừ các thỏa thuận, hợp đồng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động; Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài.

Bách Nguyễn
Cùng chuyên mục
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950. (Ảnh tư liệu).

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa: Góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

(PLVN) - Chiều qua (20/5), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.

Đọc thêm

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).

Học tập và làm theo gương Bác nghiêm túc, hiệu quả, thực chất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.
(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều qua (19/5).

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại
(PLVN) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải. Lễ trao giải thưởng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng: Nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn lớn

Tổng thống Mỹ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
(PLVN) - Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Thủ tướng và bà con kiều bào tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tối 17/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chính sách đột phá cho phát triển đô thị bền vững

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng nhanh và hiệu quả.

Kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Phải thể hiện tinh thần chiến đấu cao, không bao che, bỏ sót

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
(PLVN) - Sáng 17/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.