Xung quanh việc rà soát chức danh PGS,GS: Bao giờ 'đường đua' hết bất tận?

Số người đạt chuẩn GS, PGS năm 2017 cao kỷ lục
(PLO) - Mặc dù việc rà soát GS, PGS đã có kết quả bước đầu. Số lượng ứng viên không đạt tiêu chuẩn được báo cáo là 95, song nhiều ý kiến cho rằng, con số này vẫn còn rất khiêm tốn... Và điều quan trọng, không phải bao nhiêu ứng viên rà soát lại mà chất lượng thực sự của các GS, PGS sẽ ra sao?