Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khu vực phía Nam

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
(PLVN) - Chiều 31/5, tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 khu vực phía Nam, với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng.

Điều hành hội nghị còn có các ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trần Anh Đức - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lâm Hải Giang cho biết, sau hơn 8 năm thi hành, Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, qua đó tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Các quy định của Luật đã phát huy hiệu quả, làm tăng tính khả thi, tính thống nhất, đồng bộ và kịp thời của hệ thống pháp luật đối với những yêu cầu của thực tiễn; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề trong công tác ban hành văn bản; công tác tổ chức thi hành pháp luật ngày càng có chiều sâu.

Ông Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL cho thấy, Luật cần được nghiên cứu sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ thực tiễn, phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

“Do đó, hội nghị này nhằm nhận diện, đánh giá, tổng kết một cách khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành các quy định của Luật Ban hành VBQPPL, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc từ các quy định của Luật và thực tiễn tổ chức thi hành. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của Luật là rất cần thiết”, ông Giang cho biết.

Ông Trần Anh Đức báo cáo tại hội nghị.
Ông Trần Anh Đức báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức cho biết, tính từ ngày 1/7/2016 - 31/12/2023, tổng số VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trình cơ quan có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền là 7.759 văn bản; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành 90.610 VBQPPL.

Chất lượng các VBQPPL ngày càng được nâng cao, nội dung bảo đảm tính hợp hiến, cơ bản bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến trong công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra, xử lý VBQPPL. Từ đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị trong định hướng sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL.

Bà Lê Thị Phương Lan trình bày tham luận tại hội nghị.
Bà Lê Thị Phương Lan trình bày tham luận tại hội nghị.

Bà Lê Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề xuất: “Theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL thì Quốc hội quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút ngắn trong xây dựng, ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Để đáp ứng yêu cầu về tính cấp thiết, cấp bách đối với các dự án cần áp dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn, cần có quy định hợp lý về thời gian thẩm định, thẩm tra, gửi tài liệu, quy định về thành phần hồ sơ trong trường hợp này”.

“Tôi đề nghị đánh giá, rà soát các quy định pháp luật hiện hành để hướng dẫn xác định VBQPPL cụ thể, rõ ràng hơn và áp dụng thống nhất; đồng thời, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ về “giao quy định chi tiết”, “giao thẩm quyền”, “biện pháp có tính chất đặc thù”, “tính hợp hiến”, “tính hợp pháp”, “tính thống nhất” để áp dụng thống nhất”, ông Phạm Công Hùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang kiến nghị.

Ông Phạm Công Hùng đưa ra nhiều kiến nghị tại hội nghị.
Ông Phạm Công Hùng đưa ra nhiều kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đồng tình, đánh giá cao các tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu. Theo Thứ trưởng, kể từ khi được ban hành lần đầu tiên năm 1996, trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Luật Ban hành VBQPPL đã thể hiện sự hiệu quả, đóng góp to lớn cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khung pháp lý toàn diện cho các lĩnh vực xã hội, đảm bảo thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, giúp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, ví dụ như đại dịch COVID-19 vừa rồi, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật vẫn cần nghiên cứu, sửa đổi để kịp thời phản ứng chính sách, đáp ứng các yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng lưu ý các ngành, các địa phương tập trung nghiên cứu các định hướng nghiên cứu, xây dựng Luật Ban hành VBQPPL bám sát tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật là một trong các thành tố đi trước.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Các ngành, các địa phương cần quan tâm, lưu ý một số nội dung như: việc rút gọn hình thức, thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; cơ chế ban hành các nghị quyết đặc thù của địa phương; quy trình xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; việc đăng tải, nguyên tắc lấy ý kiến, đánh giá tác động chính sách trong quá trình xây dựng văn bản; cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật; việc xây dựng văn bản của nhóm đại biểu Quốc hội; cơ chế để Chính phủ ban hành văn bản thí điểm nhằm đáp ứng yêu cầu phản ứng chính sách; công tác theo dõi, thi hành pháp luật; tổng rà soát VBQPPL; cơ chế huy động chuyên gia, nhà khoa học; các điều kiện bảo đảm, ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác xây dựng pháp luật…

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Ban hành VBQPPL trong thời gian tới. Từ đó, đảm bảo tiến độ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, thông qua dự án Luật.

Đọc thêm

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện HLKHXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
(PLVN) -Sáng 21/6, Liên Chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024) và Hội thảo khoa học “Các Tạp chí thuộc Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và gia nhập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế”.

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn
(PLVN) -Chiều ngày 20/6/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Việt Nam, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko đã trao đổi “Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2024-2025” (Chương trình hợp tác 2024-2025).

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo pháp luật

Quang cảnh buổi nói chuyện.
(PLVN) -Sáng 20/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người Thụy Điển và nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu về đào tạo pháp luật và kinh nghiệm du học pháp luật tại Thụy Điển.

Vĩnh Phúc: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ts. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị
(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành ở tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Chánh thanh tra các huyện, thành phố.

Hội thảo tham vấn về rào cản trong tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý

Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân
(PLVN) - Ngày 18/6, tại tỉnh Sơn La, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân. Với sự tham dự của đại Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ.

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), hôm qua (18/06), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tạo đàm với 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú
(PLVN) -  Ngoài những công việc “truyền thống” được giao, Tư pháp Châu Phú (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực hoàn thành những công việc được lãnh đạo địa phương giao. Từ đó khẳng định vị thế và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, ngành tư pháp Châu Phú luôn có cách làm hay, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác.

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài
(PLVN) -Sáng 18.6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.