Bộ trưởng Lê Thành Long: “Công tác tổ chức cán bộ cần góp phần tạo luồng sinh khí mới”

Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác tổ chức cán bộ
Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác tổ chức cán bộ
(PLO) - Vụ Tổ chức cán bộ đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu về tổ chức bộ máy, cán bộ; chất lượng cán bộ các đơn vị thuộc Bộ từng bước được nâng lên rõ rệt… là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ chiều qua (14/7). Cùng tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Lê Tiến Châu và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ

Báo cáo với Bộ trưởng về những kết quả công tác nổi bật của đơn vị, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Đức Hiển cho biết, trong bối cảnh Bộ Tư pháp có sự chuyển giao người đứng đầu và Vụ Tổ chức cán bộ cũng có thay đổi về lãnh đạo, nhưng với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, công chức của Vụ đã cố gắng triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành một khối lượng lớn công việc trong 6 tháng đầu năm 2016. 

Ông Đỗ Đức Hiển cho biết, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, công chức của Vụ đã nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác được giao
Ông Đỗ Đức Hiển cho biết, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, công chức của Vụ đã nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác được giao

Trong công tác xây dựng văn bản, đề án, Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành 37% kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp. Đặc biệt, đối với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, ngày 28/6/2016, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1685/QĐ-BNV phê duyệt Đề án này. Để kịp thời triển khai chủ trương về tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, hiện nay, Vụ Tổ chức cán bộ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Đề án, báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp, chỉnh lý và báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến.  

Vụ Tổ chức cán bộ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án về tinh giản biên chế
Vụ Tổ chức cán bộ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án về tinh giản biên chế

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp đã được kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ, trong đó có sự tham mưu tích cực, hiệu quả của Vụ Tổ chức cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Vụ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ trưởng xem xét, ban hành 3 quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 3 đơn vị thuộc Bộ; thẩm định Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Hợp tác quốc tế và Thanh tra Bộ.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu kiện toàn các vị trí lãnh đạo của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Công tác tuyển dụng cán bộ được tổ chức đảm bảo tính minh bạch, công khai, công bằng và bám sát tiến độ. Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được thực hiện kịp thời đã góp phần động viên, khuyến khích và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai theo kế hoạch và đã có sự chuyển hướng đầu tư chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm hơn theo yêu cầu vị trí việc làm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ chọn cử hơn 200 lượt người tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Các ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đều ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan của của tập thể cán bộ, công chức Vụ Tổ chức cán bộ, đồng thời chia sẽ những khó khăn của công tác cán bộ thời gian qua.

Chất lượng cán bộ được nâng lên

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác mà Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định, Vụ đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu về tổ chức bộ máy; kịp thời tham mưu, thực hiện các quy trình thủ tục chặt chẽ để bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, cấp vụ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được tăng cường và mở rộng; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đều ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan của Tập thể cán bộ, công chức Vụ TCCB
Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đều ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan của Tập thể cán bộ, công chức Vụ TCCB

Nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2016 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, trong thời gian tới Vụ Tổ chức cán bộ cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong đề xuất sửa đổi Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV để bảo đảm phù hợp với cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, cần tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa tăng cường chức năng, nhiệm vụ và biên chế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là ở các địa phương; Tham mưu với Lãnh đạo Bộ những giải pháp cụ thể để thu hút, tuyển chọn được nhiều hơn nữa những cán bộ giỏi về cống hiến cho Ngành; Công tác biên chế phải thực hiện nghiêm theo đúng Đề án vị trí việc làm, không trải đều và ưu tiên cho những đơn vị đang nắm giữ "công cụ mạnh" trong công tác quản lý của Ngành như kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính... nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh nội tại.

Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động trong đội ngũ lãnh đạo cấp vụ trong Bộ để thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo, sao cho công tác tổ chức cán bộ phải là công cụ quan trọng, góp phần tạo luồng sinh khí mới cho các mặt công tác của Bộ, của Ngành.

Đọc thêm

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
(PLVN) - Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tăng sự thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Chính phủ: Không để sơ hở, cơ chế xin - cho trong mua bán điện trực tiếp

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Liên quan đến việc xây dựng chính sách mua bán điện trực tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách có độ mở, theo cơ chế thị trường , nhất là công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để sơ hở, xảy ra cơ chế xin cho.

Phát huy truyền thống vẻ vang ở Quân đoàn 4 Anh hùng

Chiến sĩ Quân đoàn 4 duyệt đội ngũ. (Ảnh: Lưu Niệm).
(PLVN) - 50 năm qua (20/7/1974 - 20/7/2024), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đoàn 4 (QĐ4) Binh đoàn Cửu Long Anh hùng luôn đoàn kết, một lòng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 12 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Sáng tạo - Tự lực - Quyết thắng”.

Kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu kiểm soát lạm phát trong mọi tình huống. (Ảnh: Đức Minh)
(PLVN) - Ngày 12/6, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm, định hướng công tác những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống.

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng: Khoanh định phạm vi, bảo đảm chặt chẽ về miễn trừ trách nhiệm

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Lê Hải Sơn)
(PLVN) - Ngày 12/6, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết quy định miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát nhưng cần khoanh định phạm vi miễn trừ và quy định bảo đảm chặt chẽ.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế Kỳ cuối: Khẳng định tầm vóc, vị thế mới của Việt Nam

Tại buổi tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

(PLVN) - “Liên hợp quốc tự hào khi được là đối tác của Việt Nam”, “Tất cả những nỗ lực mà Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua là một sự đột phá…”. Đó là những đánh giá rất chân thực của người đứng đầu Liên hợp quốc dành cho Việt Nam, thể hiện Việt Nam đã từng bước khẳng định được tầm vóc, vị thế mới trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 12/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tìm giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hương Diệp.
(PLVN) -Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ)  Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Quyết tâm - yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc đến tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Đây được xem là phương châm hành động Thủ tướng yêu cầu khi chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội đất nước nói chung, cũng như từng lĩnh vực cụ thể.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế (Kỳ 3): Thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam đối với thế giới. (Ảnh: TTXVN).
(PLVN) - Quán triệt tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh “giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta”, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trên tinh thần chủ động và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.