Từ khóa: #Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp xã giao Ngài Baloghdi Tibor