Bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng chống tiêu cực cho các cơ quan thanh tra

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại phiên họp.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại phiên họp.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng chống tiêu cực cho các cơ quan thanh tra, bảo đảm quán triệt đầy đủ chủ trương mới của Đảng về phòng, chống tiêu cực.

Sáng nay, 25/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Đề nghị Quốc hội cho giữ Thanh tra huyện

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) tại phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến đại biểu Quốc hội có 08 chương với 118 điều (so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, dự thảo Luật lần này đã được chỉnh lý 111/118 điều, trong đó 102 điều được chỉnh lý về nội dung, 09 điều chỉnh lý về kỹ thuật văn bản; về bố cục, tăng thêm 02 điều và sắp xếp, bố cục lại nhiều điều, mục trong các chương).

Đã cơ bản đáp ứng mục đích, quan điểm sửa đổi được đề ra trong Tờ trình của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với các định hướng sửa đổi Luật Thanh tra đã được xác định tại Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV . Chính phủ đã có văn bản nhất trí với dự thảo Luật đã được chỉnh lý và nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật, ông Hoàng Thanh Tùng cho hay, về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, đa số ý kiến tán thành với dự thảo Luật về việc duy trì hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như hiện hành, gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra huyện; trong đó, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần có giải pháp đổi mới về tổ chức và hoạt động để bảo đảm cho Thanh tra huyện có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định việc thành lập cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Một số ý kiến đề nghị không tổ chức Thanh tra huyện hoặc không thành lập Thanh tra huyện tại một số đơn vị hành chính cấp huyện có quy mô nhỏ, dân số ít, không có nhiều yêu cầu về thanh tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như hiện hành trong đó có Thanh tra huyện đã có quá trình hình thành và phát triển ổn định, lâu dài.

Việc tiếp tục duy trì, củng cố Thanh tra huyện để tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra là cần thiết, bảo đảm cho chính quyền địa phương cấp huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo phân cấp, kịp thời phát hiện sai phạm ngay từ ở cơ sở; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về tổ chức với cơ quan thanh tra ở cấp tỉnh và trung ương.

Thanh tra huyện không chỉ thực hiện nhiệm vụ về thanh tra mà còn là đầu mối tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ được giao trong các luật khác, như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng…

Những bất cập trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện thời gian qua không phải do thiết chế này không còn phù hợp mà là do chưa được quan tâm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc không duy trì Thanh tra huyện tuy giảm được số lượng lớn cơ quan, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các địa bàn cấp huyện, nhất là đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ Thanh tra huyện trong hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như Chính phủ đã trình, ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội và tiếp thu bổ sung vào dự thảo Luật quy định cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định cho đầy đủ.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp căn cơ, đồng bộ để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Thanh tra huyện thời gian qua, trước hết cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để Thanh tra huyện có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, nhiều ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật về thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, nhưng đề nghị quy định rõ trong Luật tiêu chí thành lập. Một số ý kiến đề nghị không thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, vì việc thành lập tổ chức mới sẽ phát sinh thêm biên chế, không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW .

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy định của Luật Thanh tra hiện hành thì tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ không thành lập tổ chức thanh tra chuyên ngành độc lập, nhưng để đáp ứng yêu cầu quản lý thì Luật Thanh tra cho phép Chính phủ xem xét, quyết định giao một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Trên thực tế, tại các cơ quan này đã tổ chức các đơn vị tham mưu về công tác thanh tra (như Thanh tra - pháp chế, Thanh tra - kiểm tra…) và bố trí đội ngũ công chức làm công tác thanh tra.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu quản lý hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trong một số luật đã quy định việc thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ.

Do đó, việc dự thảo Luật quy định thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ là nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành tại một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ; tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho hoạt động thanh tra chuyên ngành tại các cơ quan này.

Việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ về thực chất không làm phát sinh tổ chức, biên chế mới do hiện tại ở các cơ quan này đã có bộ máy và biên chế làm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Sau khi Luật được Quốc hội ban hành, Chính phủ sẽ rà soát kỹ các cơ quan hiện đang được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo hướng chỉ cơ quan nào đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, nguyên tắc và thực sự cần thiết, có đủ năng lực thì mới được thành lập cơ quan thanh tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tinh gọn bộ máy.

Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ trong dự thảo Luật như Chính phủ đã trình và ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, để kiểm soát chặt chẽ việc thành lập cơ quan thanh tra tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội quy định rõ trong Luật các tiêu chí, nguyên tắc thành lập theo hướng Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập trong 03 trường hợp, bao gồm theo quy định của luật; tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ có phạm vi đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ quy định; theo yêu cầu của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (khoản 2 Điều 18).

Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra với kiểm toán, một số ý kiến cơ bản tán thành quy định của dự thảo Luật về nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong quá trình thanh tra; đồng thời, đề nghị rà soát, quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan, nhất là cơ quan thanh tra và cơ quan kiểm toán để tránh sự chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc đã chỉ đạo rà soát dự thảo Luật để chỉnh lý, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra với kiểm toán làm tăng chi phí, gây phiền hà, bức xúc cho đối tượng thanh tra, kiểm toán như một số trường hợp diễn ra thời gian qua.

Cụ thể, đã chỉnh lý Điều 53 theo hướng: Khi tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm toán, nếu phát hiện trùng lặp, chồng chéo, cơ quan thanh tra phối hợp với cơ quan kiểm toán để xử lý theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật này, bảo đảm tại một thời điểm chỉ có một cơ quan thực hiện.

Rà soát, bổ sung, chỉnh lý 11 điểm tại khoản 2 Điều 53 dự lường tối đa các trường hợp có thể xảy ra chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của các cơ quan thanh tra; đồng thời, bổ sung quy định dự phòng để xử lý chồng chéo, trùng lặp phát sinh ngoài các tình huống đã được dự liệu trong Luật (khoản 3 Điều 53).

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng chống tiêu cực cho các cơ quan thanh tra ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp.

Ngoài ra, các quy định có liên quan khác của dự thảo Luật đã được chỉnh lý đồng bộ, cụ thể về: xây dựng, ban hành định hướng chương trình thanh tra hằng năm, kế hoạch thanh tra (Điều 42 và Điều 43); việc thu thập thông tin để chuẩn bị thanh tra (Điều 56); phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra (Chương VI); bổ sung quy định về việc sử dụng thông tin, số liệu, kết luận trong báo cáo kiểm toán để phục vụ cho kết luận thanh tra và trách nhiệm của các cơ quan trong việc sử dụng các nội dung này (Điều 109).

Về việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), có ý kiến đề nghị rà soát kỹ để chỉnh lý dự thảo Luật bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, cùng với việc chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra, đoàn thanh tra để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng chống tiêu cực cho các cơ quan thanh tra, bảo đảm quán triệt đầy đủ chủ trương mới của Đảng về phòng, chống tiêu cực .

Đồng thời, chỉ đạo rà soát kỹ để lược bỏ các quy định có sơ hở, mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu rõ ràng, có thể thực hiện “tùy nghi” nhằm tránh lợi dụng, lạm dụng khi áp dụng để thực hiện hành vi tiêu cực.

Đọc thêm

Bổ sung 88,6 triệu USD thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.
(PLVN) - Chiều nay, 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội: Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước đối tác truyền thống

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana.
(PLVN) - Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động đối ngoại TP Hà Nội năm 2022, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước đối tác truyền thống, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Cuba, Italia và Đức từ ngày 19/11 đến 2/12/2022.

Lấy giới luật, luật pháp Nhà nước làm nền tảng nghiêm khắc trong chấn chỉnh đạo đức người tu sĩ

Lấy giới luật, luật pháp Nhà nước làm nền tảng nghiêm khắc trong chấn chỉnh đạo đức người tu sĩ
(PLVN) - Với Tăng Ni, Phật tử, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đang diễn ra là sự kiện quan trọng nhằm hoạch định phương hướng hoạt động cho 5 năm tới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Trong ý nghĩa ấy, nhiều nhà tu hành bày tỏ những ý nguyện, kỳ vọng để làm cho Phật giáo ổn định, hội nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu.
(PLVN) - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả vận động, đoàn kết, tập hợp đồng bào hội nhập xã hội sở tại, gắn kết cộng đồng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước và luôn hướng về trong nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: Phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Nguồn ảnh: daihoi9.ghpgvn.org.vn
(PLVN) -Với chủ đề "Kỷ cương- Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã khai mạc tại Hà Nội ngày 28/11. Đây là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với hoạt động của các tôn giáo có đường hướng hành đạo tích cực, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị vùng Đông Nam Bộ: "Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới"

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
(PLVN) - Sáng 26/11 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với chủ đề "Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới".

Đề xuất hai phương án tổ chức Kỳ họp bất thường lần 2

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp.
(PLVN) - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất hai phương án tổ chức Kỳ họp bất thường lần 2 và căn cứ tình hình thực tế, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét lựa chọn phương án tổ chức họp sau Tết Nguyên Đán (trong tháng 2/2023), theo hình thức họp tập trung tại Nhà QH.

Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, năm 2022

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tặng quà lưu niệm đến Trung tướng Tiên Sô-Phon-Vông, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
(PLVN) - Ngày 26/11, Chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp tại Kiên Giang. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

Hy sinh lợi ích cá nhân để “cùng đi, cùng ở, cùng làm” với nhân dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
(PLVN) - "Tôi mong mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở luôn là người có phẩm chất đạo đức cách mạng, gần dân, có uy tín với dân; am hiểu pháp luật, không ngừng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động; thật sự gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong khó khăn, vất vả, thậm chí chịu thiệt thòi hơn và hy sinh lợi ích cá nhân để “cùng đi, cùng ở, cùng làm” với nhân dân."

Cán bộ làm công tác Mặt trận: Cần đặt tư tưởng “dân là gốc” làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động

Tổng Bí thư trò chuyện với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
(PLVN) - Yêu cầu trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại buổi gặp mặt 64 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trong cả nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022, diễn ra chiều 26/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án phát triển hạ tầng tại TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án phát triển hạ tầng tại TP Hồ Chí Minh
Trong chương trình công tác chủ trì triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án phát triển hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm Dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng; Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50.