Phải để mỗi khi thế giới nhắc Điện Biên Phủ là nhắc tới khí phách anh hùng của Việt Nam

Phải để mỗi khi thế giới nhắc Điện Biên Phủ là nhắc tới khí phách anh hùng của Việt Nam
(PLO) - Gặp mặt Ban Liên lạc Hội Truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Phủ TP. Hải Phòng, hôm nay, 6/2, Thủ tướng bày tỏ mong muốn phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng và phát triển đất nước để mỗi khi thế giới nhắc tới Điện Biên Phủ là nhắc tới khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam...